Show simple item record

dc.contributor.advisorKapucu, Sevgisun
dc.contributor.authorÇapacı, Sadet
dc.date.accessioned2021-03-18T12:43:06Z
dc.date.issued2021-03
dc.date.submitted2021-02-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23583
dc.description.abstract. The aim of this randomized controlled trial is to examine the effect of progressive muscle relaxation exercises (PMR) on care satisfaction, care burden and depression level of caregivers of bedridden elderly individuals. The research was conducted between March 15, 2019 and March 15, 2020 with 20 individuals who provide care to bedridden elderly patients who receive service from Aksaray University Training and Research Hospital Home Health Services Unit. The data of the study were collected using the Introductory Information Form, Zarit Caregiver Burden Scale, Beck Depression Scale, Carer’s Assessment of Satisfaction Index and PMR Follow-up Form. Caregivers in the intervention group were administered PMR 4 times a week for eight weeks. In the sample selection of the study, individuals who had home visits on Mondays and Thursdays were included in the control group, and those who were visited on Tuesdays and Fridays were included in the intervention group. Data were evaluated using chi-square, t test, dependent sample t test and repeated measures ANOVA test. At the end of the intervention, it was determined that the caregiver burden and depression level of the caregivers in the intervention group were statistically significantly lower than those in the control group. It was determined that there was no statistically significant difference between the care satisfaction levels of the caregivers in both groups. It is recommended that progressive muscle relaxation exercises be applied to individuals who care for elderly patients who are dependent on the bed and their use should be widespread.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectBakım yükütr_TR
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectGevşemetr_TR
dc.subjectDoyumtr_TR
dc.subjectYatağa bağımlı bireytr_TR
dc.subjectHemşireliktr_TR
dc.titleYATAĞA BAĞIMLI YAŞLI HASTALARA BAKIM VERENLERE UYGULANAN PROGRESİF KAS GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN BAKIM DOYUMU, BAKIM YÜKÜ VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRandomize kontrollü olarak yürütülen araştırmanın amacı, progresif kas gevşeme egzersizlerinin (PGE) yatağa bağımlı yaşlı bireylere bakım verenlerin bakım doyumu, bakım yükü ve depresyon düzeyine etkisini incelemektir. Araştırma, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nden hizmet alan yatağa bağımlı yaşlı hastalara bakım veren 20 bireyle 15 Mart 2019-15 Mart 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Bakım Verenlerin Memnuniyetini Değerlendirme İndeksi ve PGE İzlem Formu kullanılarak toplanmıştır. Müdahale grubundaki bakım veren bireylere haftada 4 defa olacak şekilde sekiz hafta süre ile PGE uygulatılmıştır. Araştırmanın örneklem seçiminde Pazartesi ve Perşembe günleri ev ziyareti yapılan bireyler kontrol grubuna, Salı ve Cuma günleri ev ziyareti yapılan bireyler ise müdahale grubuna alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki kare, t testi, bağımlı örneklem t testi ve tekrarlı ölçümler ANOVA testi kullanılmıştır. Uygulamanın sonunda müdahale grubunda yer alan bakım verenlerin bakım verme yükü ve depresyon düzeyinin kontrol grubunda yer alan bakım verenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Her iki grupta yer alan bakım veren bireylerin, bakım memnuniyeti düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Progresif kas gevşeme egzersizlerinin yatağa bağımlı yaşlı hastalara bakım veren bireylere uygulatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-09-20T12:43:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record