Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Mehmet
dc.contributor.authorKarakeçili, Ümmü Gülsüm
dc.date.accessioned2021-05-25T07:54:19Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-28
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23680
dc.description.abstractToday, the Karakeçilis, who scattered around different parts of Anatolia, base themselves on the Kayı Tribe, which is among the 24 Oghuz tribes and believe that they came to Anatolia with Ertuğrul Gazi. One of the important settlements of this tribe scattered around different parts of Anatolia is Şanlıurfa Siverek district. The oldest information about Karakeçililes living in this region is XV. dating back to the century. Especially the tribe living in the Ottoman Empire in a nomadic state, settled between Siverek, Viransehir and Berriye as plateaus and winter quarters for centuries and as an administrative unit of Diyarbakir Province between Siverek and Viranşehir, the tribe has maintained its existence. The tribe had constant relations with the local people in the region as well as with the nomadic tribes like themselves, as well as with the state officials in the region. In this study, it will be tried to look at the past, political, social, economic and cultural life of the tribe in the region through the bey family of the Mirekî tribe, which is the essence and essential element of the Karakeçili tribe still living in the Siverek region.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectKayıtr_TR
dc.subjectOsmanlı
dc.subjectKarakeçili aşireti
dc.subjectMirekî
dc.subjectEyüb Bey
dc.subjectDırê'i Bey
dc.subjectKültür
dc.subject.lcshD- Tarihtr_TR
dc.titleGeçmişten Günümüze Siverek Karakeçilileri: Tarihleri, Sosyal Hayatları ve Kültürleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBugün Anadolu'nun farklı yerlerine dağılmış olan Karakeçililer, kendilerini 24 Oğuz boyu içerisinde yer alan Kayı Boyu'na dayandırmakta ve Ertuğrul Gazi ile Anadolu'ya geldiklerine inanmaktadırlar. Anadolu'nun farklı yerlerine dağılmış bu aşiretin önemli yerleşim yerlerinden biri de Şanlıurfa Siverek ilçesidir. Bu bölgede yaşayan Karakeçililerle ilgi en eski bilgiler XV. yüzyıla dayanmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti'nde konar-göçer halde yaşayan aşiret, yüzyıllar boyunca yaylak ve kışlak olarak Siverek, Viranşehir ve Berriye arasında konup-göçmüş ve Siverek-Viranşehir arasında Diyarbekir Eyaletine bağlı bir idari birim olarak boy(aşiret) varlığını muhafaza etmiştir. Aşiretin hem bölgede bulunan yerel halkla hem de kendileri gibi konar-göçer olan aşiretlerle münasebetleri olduğu gibi bölgedeki devlet görevlileri ile de sürekli ilişkileri olmuştur. Bu çalışmada bugün hala Siverek bölgesinde yaşayan Karakeçili aşiretinin özü ve asli unsuru olan Mirekî oymağının bey ailesi üzerinden aşiretin bölgedeki geçmişine, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına bakmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-11-27T07:54:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record