Show simple item record

dc.contributor.advisorAlp, Suat
dc.contributor.authorAltun, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2021-05-25T12:45:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-12
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23689
dc.description.abstractThis study aimed to describe differences, similarities, changes and relationahip of paintings in Turkish cinema between 1950-1960 and changes experienced Turkish painting art, similarities, differences and describes visual associations. As of the 1950s, Turkish cinema entered the “Sinemacılar Dönemi”, and domestic film production increased. The directors called “Sinemacılar”, who gave their name to the period, tried to create their own cinema language and a cinema sector had begun to be known as “Yeşilçam”. During these years, Ottoman history, Turkish War of Independence, the Korean War, village life, and stories of Turkish “efelik öyküleri” were among the subjects that were frequently covered in films, and Turkish cinema started to attract attention. In those years, Ottoman History, Turkish independence of war, korean war, village life and efelik stories frequently covered in the films and Turkish Cinema was began to attract attention. During the period, government support of art had been decrasing, and therefore, group activities ended while individuals played important role in the cinema. Abstract art, East-West synthesis, peasant realism-peasant romanticism were prominent trends in 1950s. Autodidactics who are called self-taught paniters, emerged in the period of time while government support had been ended. Another point to be aware of is that ,Bedri Rahmi Eyüboğlu and Mümtaz Yener took part in Turkish cinema as scriptwriters, directors and decorators. Director Atıf Yılmaz Batıbeki had been working in workshop at The Istanbul State Academy of Fine Arts and drewing the storyboards of his films.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subject1950-1960tr_TR
dc.subjectTürk sinemasıtr_TR
dc.subjectResim sanatıtr_TR
dc.subjectSinema ve resim ilişkisitr_TR
dc.subjectSinemacılartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleTürkiye'de Sinema-Resim İlişkisi (1950-1960)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye'de Sinema-Resim İlişkisi (1950-1960) adlı bu çalışmada 1950-1960 yılları arasında sinema ve resim sanatında yaşanan değişimleri, benzerlikleri, farklılıkları ve görsel ilişkileri araştırılmıştır. Türk sinemasında Sinemacılar Dönemi olarak aklandırılan 1950’lerde yerli film üretimleri artmış, döneme ismini veren “Sinemacılar” olarak adlandırılan yönetmenler kendi sinema dillerini oluşturmaya çalışmışlar ve “Yeşilçam” olarak anılmaya başlanan bir sinema sektörü oluşmaya başlamıştır. Bu yıllarda Osmanlı tarihi, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, köy yaşantısı ve efelik öyküleri filmlerde sıkça işlenen konular arasında yer almış, Türk sineması ilgi görmeye başlamıştır. Dönem içerisinde devletin görsel sanatlara desteği azalmış, grup etkinlikleri sona ererek, bireysel eğilimler önem kazanmıştır. 1950’lerde plastik sanatlarda soyut sanat, Doğu-Batı bireşimi, köylü gerçekçiliği-köylü romantizmi öne çıkan eğilimler olmuştur. Dönem içerisinde devletin sanat alanında desteği sona ererken, otodidakt olarak adlandırılan kendi kendini yetiştirmiş ressamlar ortaya çıkmıştır. Bir başka saptama da Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Mümtaz Yener gibi ressamlar, Türk sinemasında senarist, yönetmen ve dekoratör olarak yer almışlar, yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki, İstanbul Devler Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölyelerde çalışmış, çektiği filmlerin storyboardlarını kendi çizmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-05-25T12:45:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess