Show simple item record

dc.contributor.advisorYasa Yaman, Zeynep
dc.contributor.authorAtmaca, Ayşegül
dc.date.accessioned2021-05-25T12:51:54Z
dc.date.issued2021-05-25
dc.date.submitted2021-04-22
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23690
dc.description.abstractIn this study, a selection was made from art galleries that continued their activities in Ankara between 1970 -1990 and the selected galleries were examined within the scope of the political, social, and cultural conditions of the period. After being declared the capital city in 1923, Ankara was planned and built to be a culture and art city of the Republic of Turkey in the middle of Anatolia, instead of Istanbul, the capital of the Ottoman Empire. The exhibition activities, which were carried out under the auspices of the government until the 1950s, Turkish Hearths, community centers, the teachers and artists of the Istanbul State Academy of Arts, and with the start of education of the Gazi Education Institute’s Art Department in 1932, the teachers and students of this school were also influential in Ankara’s art life. During the Democratic Party, which came to power in 1950, economic policies were prioritized over the culture and art policies of the Early Republican Period, and the first private gallery and foreign cultural center exhibitions started as of this date. The discourses of equality and freedom reflected on the art scene in the 1960s and 1970s, which passed with revolutions and political conflicts. Art galleries of Ankara in 1970s, whose number has increased gradually, have been places to internalize art and acquire the culture of owning artworks. The military coup of September 12, 1980 interrupted the democratic process. In this period, people equipped with popular culture started to see art as a class image object and showed great interest in art spaces. Hereby, the high demand for art in the 1980s caused an increase in the number of galleries in Ankara. This situation lasted for a short time due to the economic crises experienced towards the end of the 1980s.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSanat Galerileritr_TR
dc.subjectAnkara
dc.subjectSanat
dc.subjectSanatçı
dc.subjectSergi
dc.subjectKoleksiyoner
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleAnkara Sanat Galeri'nden Bir Seçki (1970-1990)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, 1970-1990 yılları arasında Ankara’da faaliyetlerini sürdürmüş sanat galerilerinden bir seçki yapılmış ve seçilen galeriler dönemin siyasi, sosyal ve kültürel koşulları kapsamında incelenmiştir. 1923 yılında başkent ilan edildikten sonra Ankara’nın da Osmanlı devletinin payitahtı İstanbul karşısında Anadolu’nun ortasındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kültür ve sanat şehri olması planlanmış ve inşa edilmiştir. 1950’li yıllara kadar devletin himayesinde sürdürülen sergi etkinlikleri, Türk Ocakları, Halkevleri, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi hocaları, sanatçıları ve 1932’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün eğitime başlamasıyla bu okulun da hocaları ve öğrencileri Ankara’nın sanat yaşamında etkili olmuştur. !950’de iktidara geçen Demokrat Parti döneminde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kültür ve sanat politikaları yerine ekonomi politikaları öncelikli olmuş, ilk özel galeri, yabancı kütür merkezleri sergileri de bu tarihten itibaren başlamıştır. İhtilallerle, siyasi çatışmalarla geçen 1960-70’li yıllarda eşitlik, özgürlük söylemleri sanat ortamına da yansımıştır. 1970’li yıllarda sayıları giderek artan Ankara sanat galerileri, sanatı içselleştirme ve sanat yapıtlarına sahip olma kültürünü edinme mekanları olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ülkedeki demokratik süreci sekteye uğratmıştır. Bu dönemin popüler kültürle donatılmış insanları sanatı bir sınıfsal imaj objesi olarak görmüş, sanat mekanlarına yoğun ilgi göstermişlerdir. Böylelikle 1980’li yılların yüksek sanat talebi Ankaralı galeri sayısında da artışa neden olmuştur. Bu yükseliş yaşanan ekonomik krizler nedeniyle kısa sürmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-05-25T12:51:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess