Recent Submissions

  • Prof.Dr. Özkan İZGİ'ye Armağan 

    Yediyıldız, Bahaeddin (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
    Sevgili Özkan Hocamızı, bir yıllık İngilizce Hazırlık sınıfından sonra 1977-78 Öğretim yılı başında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümüne başladığımızda bizi ilk karşılayan danışmanımız olarak tanıdım. Sevecen, gözlerinin ...
  • Avrupa Tarihinde Türk Eli 

    Acun, Ramazan; Küçük, Serhat (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
    Tarihi olarak Türkiye, Türk Ülkesi veya Türk Eli değişken bir coğrafyaya ibaret etmiştir. Küçük Asya olarak adlandırılan Anadolu'yu da içeren Sel­çuklu topraklarına 13. yüzyıldan itibaren Venedikliler tarafından Turchia ...