Show simple item record

dc.contributor.advisorHasanov, Mübariztr_TR
dc.contributor.authorŞentürk, İsmailtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:56Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:56Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2385
dc.description.abstractIn this study energy consumption and economic growth relationship was examined not only for consumption of total energy but also for consumption of different energy resources. The energy resources chosen areprimary resources. The countries examined have beenusedthese energy resources for a long time span. For this purpose United States of America, England, France, Canada and Japan were chosen. First, series tested for unit root by ADF and PP unit root tests. Then cointegration tests were employed to analyse whether there is a long term relationship between series. According to cointegration test results VAR or VEC model wasset up. Granger causality test was used to determine causality between energy consumption and economic growth. The last stage of analysis includesimpulse-response and varinace decomposition. When consumption of anenergy resource was used, total of other energy resources consumption was used in the model. Thus, it is attempted to avoid omitted variable bias. Depending on this contribution, it can be asserted that this study is original in literature. Some policy suggestions were made for countries according to results obtained from the analysis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEnergy consumptiontr_TR
dc.titleKaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2012/129tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki hem toplam enerji tüketimine hem de farklı enerji kaynaklarının tüketimine göre incelenmiştir. Seçilen enerji kaynakları birincil enerji kaynaklarıdır. İncelenen ülkeler birincil enerji kaynaklarının tümünü uzun süredir kullanan ülkelerdir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya incelenmiştir. Ülke verilerinin öncelikle ADF ve PP birim kök testlerine göre durağanlıkları test edilmiştir. Durağanlık durumuna göreeşbütünleşme analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme sonuçlarına göre iseVAR veya VEC modellerioluşturulmuştur. Sonrasında Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Analizin son aşamaları ise etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırmasıdır. Çalışmada enerji kaynaklarının tüketimi modeldekullanılırken diğer enerji kaynaklarının tüketimininde modelekatılması gerekliliği düşünülmüştür. Böylece dışlanan değişken sapmasına engel olmaya çalışılması nedeniyle literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre ülkeler için enerji tüketimi ve büyüme arasındaki ilişkiye dayanarak enerji politikalarının belirlenmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record