Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkoyunlu Wigley, Arzutr_TR
dc.contributor.authorEbghaei, Felortr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2387
dc.description.abstractForeign direct investment (FDI) is defined as an important channel to increase firm productivity and economic growth in the host country. This study examines the effects of foreign direct investment on Turkey s economic growth through the effects of FDI on productivity performance of firms using firm-level data for the years 2003-2011. Within this context, the direct and indirect effects of FDI on the productivity of domestic firms namely, horizontal and vertical spillovers effects that arising from these investments are also investigated. The other purpose of the study tries to answer the question whether the export of firm determines horizontal and vertical spillovers. As far as the relationship between horizontal and vertical linkages of FDI and export is concerned, there are three main research questions of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectForeign direct ınvestmenttr_TR
dc.titleDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İhracat Bağımlı Verimlilik Yayılması Etkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1729tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetDoğrudan yabancı sermaye yatırımlar (DYSY) ev sahibi ekonomilerde firma verimliliğini ve ekonomik büyümeyi artırmak için önemli bir kanal olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma firma düzeyinde veriler kullanarak DYSY nin firmaların verimlilik performansları üzerindeki etkileri kanalıyla Türkiye nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkilerini 2003-2011 yılları için panel veri yöntemi kullanarak incelemektedir. Bu bağlamda, DYSY nin yurt içi firmaların verimliliği üzerindeki doğrudan etkisi ile birlikte dolaylı etkileri yani bu yatırımlardan kaynaklanan yatay yayılmaların (horizontal spillovers) ve dikey yayılmaların (vertical spillovers) etkileri de incelenmektedir. Çalışmanın diğer amacı ise, firma ihracatının yatay ve dikey yayılmaların bir belirleyeni olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır. İhracat ile DYSY nin yatay ve dikey bağlantıları arasındaki ilişki söz konusu olduğunda çalışmanın üç temel araştırma sorusu bulunmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record