Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorUçar, Nuritr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2390
dc.description.abstractNonlinear cointegration tests are proposed in nonlinear panel data framework. Cross section dependency problem that is faced in the long (in terms of time series data) panel data is achieved via implementing sieve bootstrap methodology. The tests developed in the thesis are used in testing the validity of Fisher effect in OECD countries. Countries are divided into two groups whose are named with G7 and Developed countries. Panel cointegration tests are applied for each group and the results distinguished between groups are tried to explain for various periods. Empirical results serve the conclusion that Fisher effect is observed in Developed countries whereas it does not exist in G7 countries for either linear or nonlinear models.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectNonlinear cointegrationtr_TR
dc.titleDoğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinde Eşbütünleşme Testleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/789tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetDoğrusal olmayan panel veri çerçevesinde eşbütünleşme testleri geliştirilmiştir. Uzun zaman serisi içeren panel verilerinde karşılaşılan ve parametrelerin sapmalı olmasına neden olan yatay kesitte bağımlılık problemi bootstrap tahmin yöntemiyle aşılmıştır. Önerilen testler, Fisher etkisinin geçerliliğinin, OECD ülkeleri için test edilmesi için kullanılmıştır. Bu uygulamada ülkeler G7 ve gelişmiş ülkeler olarak ikiye ayrılmış ve panel eşbütünleşme testleri bu gruplara uygulananarak, farlı dönemler için farklılaşan uygulama sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde doğrusal olmayan Fisher etkisi gözlemlenirken, diğer yandan G7 ülkelerinde hem doğrusal hemde doğrusal olmayan modeller için bu etkiden söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record