Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinöz, Ahmettr_TR
dc.contributor.authorGençosmanoğlu, Ömer Tarıktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2391
dc.description.abstractCustoms duties are the traditional tools used with the purpose of protectionism in international trade. On the other hand, in the course of time, there has been an increase and diversification on protectionist trade measures other than customs duties. This study has been undertaken to find out if non-tariff measures do ensure a protectionist impact as strong as or more than tariffs, in other words, if they can actually be used as a trade policy tool. A gravity model has been defined with that purpose, based on a panel data set covering the 1996-2013 period and 240 trade partner countries of Turkey in selected sectors and product groups where non-tariff measures are used. The model s estimation results derived through PPML method, contrary to what was expected, indicated that the impact of non-tariff measures on imports is not as much as tariffs and variables like distance, common history and language, or boundaries.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectNon-tariff measurestr_TR
dc.titleUluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller ve Kullanım Kısıtları: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1044tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetUluslararası ticarette korumacılık amacıyla kullanılan geleneksel politika aracı gümrük vergileridir. Diğer taraftan, gümrük vergileri dışında ticarete müdahale araçlarında bir artış ve çeşitlenme meydana gelmiştir. Bu çalışma, tarife-dışı önlemlerin, tarifeler kadar ya da daha baskın bir korumacılığı sağlayıp sağlamadığını, bir başka anlatımla gerçekten korumacılık için bir politika aracı olarak kullanıp kullanılamayacağını araştırmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla, tarife-dışı önlem uygulanan bazı sektör veya madde grupları için Türkiye nin ticaret yaptığı yaklaşık 240 ülkeyi içeren ve 1996-2013 dönemini kapsayan panel veri seti kullanılarak bir çekim modeli tanımlanmıştır. Modelin PPML yoluyla yapılan tahmin sonuçları, beklenenin aksine, tarife-dışı önlemlerin ithalat üzerindeki etkisinin tarifeler, gümrük vergisi, ortak tarih ve dil ile sınır komşuluğu değişkenlerinden daha fazla olmadığını göstermiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record