Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Zafertr_TR
dc.contributor.authorKaya, Ahmet İhsantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2393
dc.description.abstractEconomic freedom, as an indicator for institutional structure of countries, which is based on private property, rule of law, freedom of enterprise, free trade both on national and international level and competition is often considered to be an important factor on development process. In this study, the effect of both economic freedom and its components on development indicators such as health, education, income distribution and poverty is examined with panel data analysis for 1970 – 2000 period by separating countries as “high”, “upper-middle”, “lower-middle” and “low” income. Results indicate that even if it differs for income groups, the effect of economic freedom on health and education indicators is positive, while it is negative on income distribution and poverty. Besides, some of economic freedom components are found insignificant and some of the significant components suggest different results than the general index.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEconomic freedomtr_TR
dc.titleEkonomik Özgürlüklerin Kalkınma Göstergelerine Etkisi: Panel Veri Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1981tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetÖzel mülkiyeti, hukukun üstünlüğünü, girişim özgürlüğünü, ulusal ve uluslararası serbest ticareti ve rekabeti temel alan ekonomik özgürlüklerin, ülkelerin kurumsal yapılarına ilişkin bir gösterge olarak, kalkınma süreçlerinde önemli bir etken olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada da ekonomik özgürlüklerin ve alt bileşenlerinin, sağlık, eğitim, gelir dağılımı ve yoksulluk gibi kalkınma göstergeleri üzerindeki etkisi, 1970 – 2010 döneminde yüksek, orta-yüksek, düşük-orta ve düşük gelirli ülkeler için panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, ülkelerin içinde bulundukları gelir gruplarına göre farklılaşsa da, ekonomik özgürlüklerin sağlık ve eğitim göstergeleri üzerinde olumlu; gelir dağılımı ve yoksulluk göstergeleri üzerinde ise olumsuz bir etki yaptığını göstermektedir. Ayrıca ekonomik özgürlüklerin bazı bileşenlerinin kalkınma göstergeleri üzerindeki etkisi anlamlı bulunmazken, bazı bileşenler de genel endeksten farklı sonuçlara işaret etmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record