Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinöz, Ahmettr_TR
dc.contributor.authorBoya, Nevintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2395
dc.description.abstractRapid increase in the current account deficit has brought forward the issue of harmonyin the external balance of economy again. In May, the current account deficit of 12months has exceeded 68 billion dollars. At the end of the year, the ratio of currentaccount deficit to gross domestic product (GDP) is expected to reach %9. If it is takeninto consideration that the current account deficit has given out high deficits before allmonetary crises in our country, it is only natural that such a high ratio has fuelleddiscussions of sustainability again. However, it has been observed recently that highcurrent account deficits in various countries – such as Australia – could be sustainedwithout any requirement of an intervention.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSustainability of current account deficittr_TR
dc.titleTürkiye'de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Doğrusal Olmayan Bir Yaklaşımtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/394tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetCari işlemler açığındaki hızlı artış, ekonominin dış dengesindeki uyum konusunuyeniden gündeme getirmiştir. Mayıs ayında 12 aylık cari işlemler açığı 68 milyar dolarıaşmıştır. Yıl sonunda cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının%9'a ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde yaşanan tüm parasal krizler öncesinde cariişlemler hesabının yüksek açıklar verdiği dikkate alınırsa bu kadar yüksek bir oranınsürdürülebilirlik tartışmalarını yeniden alevlendirmesi doğaldır. Ancak, son zamanlardaçeşitli ülkelerde –Avusturalya gibi- yüksek cari açık oranlarının hiçbir müdahaleyegerek duyulmaksızın sürdürülebildiği gözlemlenmiştir. Azerbaycan, Türkmenistan gibiülkeler %15 ten fazla cari açık oranlarında kriz yaşamazken Doğu Asya ülkelerindedaha düşük oranlarda açık verilmesine rağmen krizler ortaya çıkmıştır. Bu gözlemleredayanarak, ülkelerin farklı dönemlerine ve ekonomik yapılarına göre cari açıksürdürülebilirlik oranının farklılaştığı söylenebilir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record