Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorKüçükşen, Osmantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2400
dc.description.abstractThe purpose of this study is to perform an econometric analysis of marginalization hypothesis which predicts a U shaped relationship between female labor force participation and economic development for heterogeneous country groups. In this study, theoretical background of marginalization hypothesis was evaluated comprehensively and prominent approaches in the literature were discussed comparatively. In addition, AMG method, which incorporates econometric problems such as heterogeneity and cross sectional dependence, was implemented to estimate the relationship between female labor force participation and economic development. The results of the study indicate that AMG method estimates provide consistent results with marginalization hypothesis and the relationship between female labor force participation and economic development is under the influence of cross sectional dependence.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFemale labor forcetr_TR
dc.titleKadınların İşgücüne Katılımı ve İktisadi Kalkınma: U Şekilli Kadın İşgücüne Katılım Hipotezinin Heterojen Ülke Grupları İçin İncelemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/543tr_TR
dc.bolumİktisattr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, kadınların iş gücüne katılımı ve iktisadi kalkınma arasında U şekilli ilişki öngören marjinalleşme tezinin heterojen ülke grupları için ekonometrik yöntemlerle test edilmesidir. Çalışmada, marjinalleşme tezinin teorik arka planı kapsamlı biçimde değerlendirilmiş ve yazında öne çıkan farklı yaklaşımlar karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada, ayrıca, çapraz kesit bağımlılığı ve heterojenlik gibi olguları analize dahil eden AMG yöntemi, kadınların iş gücüne katılımı ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları AMG yöntemiyle yapılan tahminin marjinalleşme teziyle tutarlı sonuçlar verdiğini ve kadınların iş gücüne katılımı ve iktisadi kalkınma ilişkisinin çapraz kesit bağımlılığından etkilendiğini göstermektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record