Show simple item record

dc.contributor.advisorİpçi, Mustafa Ömertr_TR
dc.contributor.authorYenilmez, Bahantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:27:38Z
dc.date.available2015-10-15T07:27:38Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2411
dc.description.abstractIn a globalizing world economy, financial institutions and real sector companies, when they do business in both local and international markets in this changing and developing new competitive conditions, face some risks like foreign exchange risk which change according to nature and size of the markets in which they operate. These companies and institutions utilize various financial instruments to protect against such risks. Derivatives are the most commonly used among these instruments.The purpose of this study is analyzing how to report gains and losses on the financial statements related to the derivative contract which appears on the valuation day. In this study, current literature is been analyzed and some examples are given regarding how to recognize derivative instruments that will be applied according to the different types of risks and how to report them on the financial statements.Key WordsHedge Accounting, Hedge, Derivatives Contracts.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHedge accountingtr_TR
dc.titleFinansal Risklerden Korunma Muhasebesi ve Finansal Tablolarda Raporlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1643tr_TR
dc.bolumİşletmetr_TR
dc.description.ozetGloballeşen dünya ekonomisinde, finansal kurumlar ve reel sektör işletmeleri iş yaptıkları hem yerel ve hem de uluslararası piyasalarda gelişen ve değişen yeni rekabet koşullarında faaliyet gösterirken kur riski gibi çeşitli faaliyet gösterdikleri piyasanın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli risklerle karşılaşırlar. Bu işletmeler bu gibi risklerden korunmak için çeşitli finansal araçlar kullanmaktadırlar. Türev ürün sözleşmeleri, bu araçlar arasında en yaygın kullanılanlardır.Bu çalışmanın amacı, türev ürün sözleşmeleriyle ilgili değerleme gününde ortaya çıkan kazanç veya kayıpların finansal tablolarda nasıl raporlanması gerektiğini incelemektir. Bu çalışmada, mevcut literatür incelenmekte ve farklı risk türlerine göre uygulanacak türev araçlarının nasıl muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda nasıl raporlanması gerektiğine ilişkin örnekler verilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record