Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu, Onurtr_TR
dc.contributor.authorJazaei, Mariatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:27:42Z
dc.date.available2015-10-15T07:27:42Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2453
dc.description.abstractRule-Basedcheduling is one of the essential problems of a manufacturing enterprise organization. An enterprise has to prepare a program to be followed step-by-step to maintain its life and to achieve its ends. In fact, scheduling is an essential requirement showing how and through which ways an intended end is to be reached. In today’s world, where production planning is of high importance, how the optimization study is to be carried out best through scheduling would be discussedin this thesis by addressing the production planning of an aluminum factory. Current production system of the factory, planning methods that may be used on a more suitable scale as well as operation processes will be discussed and a planning method suitable to the conditions of the company will be determined by comparing obtained results. The purpose of this study is to deliver orders to the customers on time and to model the ordering method so as to minimize the time lost during the production process and the cost by taking into account the orders, setup cost, and time. This method is intended to be applied under the single machine –multi item hypothesis. The data have been prepared based on the orders of the company in a single year. Since there are too many products, products with a high rate of order are determined through ABC method. Using @RISK program, with Poisson distribution, the amount of order for a given product in a given period of time is determined. Maximum and minimum values of daily number and amount of order for each product are determined through Poisson uniform distribution. A simulation is prepared by modeling treated data based on Python.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSingle Machine – Multi Unittr_TR
dc.titleStokastik Talep Durumunda Çok Ürünlü Üretim Sistemlerinde Kural Tabanlı Çizelgeleme : Alüminyum Sektörtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/33tr_TR
dc.bolumİşletmetr_TR
dc.description.ozetÇizelgeleme, bir imalat işletmesi organizasyonunda en temel konularından biridir. Zira bir işletme hayatının devamı için ve istediği hedeflere ulaşması için adım adım takip edebileceği birprogram hazırlamak zorundadır. Aslında çizelgeleme, ulaşılmak istenen noktaya nasıl ve hangi yollarla ulaşılabilineceğini gösteren önemli bir gereksinimdir. Üretim planlamasının yüksek öneme sahip olduğu günümüzde, çizelgeleme kullanılarak en iyileme çalışmasının nasıl yapılabilineceği bir alimünyum fabrikasının üretim planlama işlemi ele alınarak bu çalışma kapsamında anlatılacaktır. Firmanın mevcut üretim sistemi daha uygun bir kapsamında uygulanabilecek planlama yöntemleri ve işleyiş mekanizmaları açıklanmaya çalışılacak ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak firmanın koşullarına uygun planlama yöntemi tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı siparişleri kurulum maliyeti ve zamanı hesaba katarak üretim aşamasında kaybedilen zamanı ve maliyeti minimize etmek için sıralama yönteminin modellenmesi ve siparişlerin zamanında müşteriye teslim edilmesidir. Bu yöntemin tek makine-çok ürün (single machine-multi item) varsayımı altında uygulanması hedeflenmiştir. Veriler, firmanın bir yıllık siparişleri esas alınarak hazırlanmıştır. Çok fazla ürün olması nedeniyle ABC sınıflandırma yöntemi kulanılarak, sipariş oranı yüksek olan ürünler belirlenmiştir. @RİSK programı kullanılarak, Poisson dağılımyla her üründen hangi zaman aralığında ne kadar sipariş geldiğini tespit edilmeye çalışılmıştır. Her üründen günlük olarak gelen sipariş sayısının ve miktarının, Poisson uniform dağılımı ile minimum ve maksimum değerleri belirlenmiştir. Elde edi veriler Python tabanlı modelleyerek simülasyon yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record