Show simple item record

dc.contributor.advisorYereli, Ahmet Burçintr_TR
dc.contributor.authorKızıltan, Mustafatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2460
dc.description.abstractTraditionally, in the municipalwater services offered as a public service by the hand of municipalities, it is observed that market rules have begun to perform since the 1980s. In this study, the use of Turkey municipal water services of private sector participation methods has been tried to work through in the context of accession negotiations of the European Union. In this context, in the first part of the thesis, in order to ensure sustainable use of water, the problems requiring amendments in water services are mentioned. In the second part, the characteristics of public services are examined and, the subject of contracts providing concession rights from the methods of private sector participation to public services is tried to be explained. In the third part, reflections on Turkey of the European Union water policies, the investment requirement that will arise in the perspective of membership and the context of the harmonization of the legal legislation are examined. "Water Framework Directive" forming the overall framework for EU water policies, is particularly emphasized in these reviews. In the conclusion part, in the light of the investigations in the first-three parts, it is tried to be implied what steps to be taken by Turkey in the municipal water services may be.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMunicipal Water Servicestr_TR
dc.titleBir Özelleştirme Yöntemi Olarak İmtiyaz Hakkı Sağlayan Sözleşmelerin Avrupa Birliği Su Piyasasında Kullanımı ve Türkiye Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/38tr_TR
dc.bolumMaliyetr_TR
dc.description.ozetGeleneksel olarak belediyeler eliyle kamu hizmeti olarak sunulan şebeke suyu hizmetlerinde 1980’li yıllardan itibaren piyasa kurallarının işlemeye başladığı görülmüştür. Bu çalışmada özel sektör katılımı yöntemlerinin Türkiye şebeke suyu hizmetlerinde kullanımı,Avrupa Birliği katılım müzakereleri bağlamında incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, üç bölümden oluşan tezin birinci bölümünde, suyun sürdürülebilir olarak kullanımının sağlanması için su hizmetlerinde değişiklik yapılmasını gerektiren sorunlara değinilmiştir. İkinci bölümde kamu hizmetlerinin özellikleri incelenmiş olup, kamu hizmetlerine özel sektör katılımı yöntemlerinden imtiyaz hakkı sağlayan sözleşmeler konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği su politikalarının Türkiye’yeyansımaları, üyelik perspektifinde ortaya çıkacak olan yatırım ihtiyacı ve yasal mevzuatın uyumlaştırılması bağlamında incelenmiştir. Avrupa Birliği su politikalarının genel çerçevesini oluşturan “Su Çerçeve Direktifi” bu incelemelerde özellikle vurgulanmaktadır. Sonuç bölümünde ise ilk üç bölümde yapılan incelemeler ışığında şebeke suyu hizmetlerinde Türkiye’nin atması gereken adımların neler olabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record