Show simple item record

dc.contributor.advisorVarol İyidoğan, Pelintr_TR
dc.contributor.authorÇoruhlu Kamalıoğlu, Nadiretr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2461
dc.description.abstractAs a reflection of the informal economy in working life, informal employment in recent years not only in developing countries but also in developed countries, has become one of the major economic issues. Informal employment which has a complex structure in its identification and size determination varies between countries in terms of determination of the causes and consequences and also its prevention. Especially after the 1980s, informal employment in Turkey began to take attention as a problem to be solved. Therefore, the aim of the study is to determine the size and probable solutions to the problem of informal employment, as one of the major hurdles in front of the development of Turkey s economy. In addition to definition, causes, types and effects of informal employment, by examining applications in EU solutions for Turkey are given in this study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectInformal employmenttr_TR
dc.titleKayıt Dışı İstihdam ve Türkiye'de Uygulanan Mücadele Yöntemlerinin Değerlendirmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1203tr_TR
dc.bolumMaliyetr_TR
dc.description.ozetKayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olan kayıt dışı istihdam son yıllarda sadece gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerin de başlıca ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. Tanımlanması ve boyutunun belirlenmesi açısından çok karmaşık bir yapıya sahip olan kayıt dışı istihdam gerek nedenleri ve sonuçlarının belirlenmesi gerekse önlenmesi açısından ülkeler arasında çeşitlilik göstermektedir. Kayıt dışı istihdam, Türkiye de de özellikle 1980 lerden sonra çözülmesi gereken bir sorun olarak dikkatleri çekmeye başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye nin ekonomisinin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen kayıt dışı istihdamın boyutunun belirlenmesi ve muhtemel çözüm önerilerinin bulunması bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Çalışmada kayıt dışı istihdamın tanımı, nedenleri, türleri ve etkileri ortaya konulmakla birlikte AB ülkelerindeki uygulamalar incelenerek Türkiye için çözüm önerileri verilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record