Show simple item record

dc.contributor.advisorYereli, Ahmet Burçintr_TR
dc.contributor.authorKoç, Ali Fuattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:34Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:34Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2467
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identifyeconomic problems and market failures related to credit cardsmarket in Turkey by analyzing it within the framework of two-sided market model and to assessexisting government interventions and bring policy recommendations regarding these issues. The rapid growth in the use of credit cards in Turkey has brought aboutsome problems and concerns as it is in the world. In this study, it is pointed out that these market failures and problems may justify government interventions. On the other hand it should be noted that only economic analysis that takes into account the two-sided nature of that market can lead to efficient regulations in this area. Assessments made within the scope of this study indicate that the existing sectoral regulations neglect not only the two-sided nature of this market but also the aspect of the credit cards as a payment instrument. Besides, it could be argued that these regulations ignore the fact that restrictions onthe merchant side may give rise to problems on the consumer side. Onthe other hand, the impact of intervention of Turkish Competition Authority in multilateral interchange fees was examined, butno clear evidence about the effect of this intervention on the growth rates of credit card variables in the market could be found.This study suggests that policymakers should focus on the efficient functioning of the markets and implement regulations that reduce market failures in the credit cards market such as by increasing transparency in pricing onboth sides of the market, byremovingobstacles to credit card surcharging by merchants and by bringing some restrictions on reward programs.Therefore, thesekind of regulations may increase efficiency of payment markets and allow the market provide efficient price signals and ensure for parties to internalize the externalities associated with their choice of paymentmethod.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTwo-sided marketstr_TR
dc.titleİki Taraflı Piyasalar ve Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasının Ekonomik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2012/161tr_TR
dc.bolumMaliyetr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye kredi kartları piyasasının iki taraflı piyasa modeli çerçevesinde ekonomik analizinin gerçekleştirilerek,bu piyasadaki sorun ve aksaklıkların tespit edilmesi ve bunlara ilişkin kamu müdahalelerinin değerlendirilerek, bu konuda politika önerilerinin getirilmesidir. Türkiye’de kredi kartı kullanımının hızlı büyümesi,dünyada olduğu gibi,bazı sorun ve endişeleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada bu sorunlar ve piyasa başarısızlıklarının kamu müdahalesini haklı gösterebileceğine işaret edilmektedir. Ancak bu pazarın iki taraflı yapısını dikkate alan ekonomik analizlerin bu konuda etkin düzenlemelere götürebileceği unutulmamalıdır. Bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler mevcut sektörel düzenlemelerin bu pazarın ikitaraflı yapısı yanında, kredi kartının ödeme aracı olma yönünü de ihmal ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca bu düzenlemelerin işyeri tarafındaki kısıtlamaların tüketici tarafında sorunlara neden olabileceğini göz ardı ettiği öne sürülebilir. Diğer yandan Rekabet Kurumu tarafından çok taraflı takas komisyonlarına yapılan müdahalenin etkisini incelenmiş, ancak bu müdahalenin kredi kartı değişkenlerinin büyüme oranlarını etkilediğine dair açık bulgulara ulaşılamamıştır. Bu çalışma,politika yapıcıların piyasaların etkin işleyişine odaklanarakpiyasanın iki tarafındaki fiyatlamaların şeffaflaştırılması, işyerleri tarafından kredi kartlarına ilave ödeme getirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ödül programlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi gibi piyasabaşarısızlıklarını azaltacak düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini önermektedir. Böylece bu tür düzenlemeler, ödeme piyasalarının,etkin fiyat sinyallerinin oluşması ve tarafların ödeme yöntemi tercihleri ile ilişkili dışsallıklarınıiçselleştirmesinintemini yönünde işlemesini sağlayabilecekvepiyasaların etkinliğini artırabilecektir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record