Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Bayramtr_TR
dc.contributor.authorİlgün, Gülnurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:32:00Z
dc.date.available2015-10-15T07:32:00Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2474
dc.description.abstractThe aim of this study is to express the remarks and recommendations of physicians and family health members working in the family practice system and to identify whether there is any reasonable difference between the assessments of physicians and family health members. The physicians and family health members working in the family practice centres that give service within the metropolis of Ankara have chosen as the population of study and stratified random sampling has used. Qualitative and quantitative research methods are used to generate data. The aspects of family practice system have been identified from the perspective of physicians and family health members in this study and recommendations regarding the negative aspects of family practice have been presented accordingly. The findings of study are foreseen to provide significant tips for health planners and policy makers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFamily medicine practicetr_TR
dc.titleAile Hekimliği Sisteminde Çalışanların Aile Hekimliği Uygulamasına Yönelik Görüş ve Önerileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1551tr_TR
dc.bolumSağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; aile hekimliği sisteminde çalışan hekim ve aile sağlığı elemanlarının aile hekimliği uygulamasına yönelik görüş ve önerilerini ortaya koymak ve hekim ve aile sağlığı elemanlarının değerlendirmeleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın evreni olarak, Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde hizmet veren aile hekimliği merkezlerinde çalışan hekim ve aile sağlığı elemanları belirlenmiş ve tabakalı rastgele örnekleme yöntemine göre örneklem seçilmiştir. Verilerin elde edilmesinde kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada; aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bakış açısıyla aile hekimliği uygulamasına ilişkin görüşler belirlenmiş ve bu doğrultuda aile hekimliğinin olumsuz yönleri ile ilgili öneriler ortaya koyulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulguların, sağlık planlayıcıları ve politika belirleyicileri için önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record