Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıner, Ruhtantr_TR
dc.contributor.authorBağır, İmge Tuğçetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:01Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:01Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2487
dc.description.abstractMax Stirner is a rarely studied figure in political philosophy. Stirner s thought stresses some of the most critical topics of political philosophy such as freedom, self, egoism, ownness, subject, and power. The aim of this study is to discuss Stirner s political thought, by reference to the ideas and debates it has been rooted and it has influenced. This study interprets key aspects of Stirner s thought such as the concepts of the human and the unique one, in a framework varying from Hegelian philosophy to poststructuralism. The major conceptual and methodological framework of Stirner s thought is introduced in the first chapter of the study. The second chapter stresses on the theoretical framework of the debate on the human and the unique one. The third chapter of the study focuses on both the critique of Stirner s thought by Feuerbach and Marx and Engels, and the influence of Stirner on anarchism and poststructuralism.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectStirnertr_TR
dc.titleBen’liğin Manifestosu: Max Stirner’de İnsan ve ‘Biricik’tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1299tr_TR
dc.bolumSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetMax Stirner, siyaset felsefesi açısından üzerinde pek de çalışılmamış bir figürdür. Stirner in düşüncesi, siyaset felsefesinin en öncelikli tartışmaları arasında yer alan özgürlük, birey, egoizm, maliklik, özne ve iktidar konularına eğilir. Bu tez çalışmasının amacı Stirner in siyasal düşüncesini fikirlerini, referans aldığı ve etkilediği fikir ve tartışmalardan yola çıkarak değerlendirmektir. Çalışma, Stirner düşüncesinin yapı taşları olan insan ve biricik kavramlarını, Hegelyen felsefeden postyapısalcı düşünceye uzanan bir çerçevede yorumlamaktadır. Stirner düşüncesinin temel kavramsal ve metodolojik çerçevesi, çalışmanın birinci bölümünde tanıtılmaktadır. İkinci bölüm, insan ve biricik tartışmasının teorik çerçevesi üzerinde durmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümü, hem Stirner düşüncesine Feuerbach ile Marx ve Engels trafından yöneltilen eleştirileri; hem de, Stirner in anarşizm ve postyapısalcılık üzerindeki etkilerine odaklanılmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record