Show simple item record

dc.contributor.advisorGüven, Seval
dc.contributor.authorTibilli , Rezzan
dc.date.accessioned2021-06-15T08:38:36Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-04
dc.identifier.citationTİBİLLİ, R. (2021). Çocuk Evleri Sitesinde Çalışan Bakım Elemanlarının Yaşam Kalitesi ve Çalışan Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24912
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the quality of life and job satisfaction levels of the child care staff working in children's homes sites affiliated to the Ankara Provincial Directorate of Ministry of Family and Social Services. In the study, the effect of demographic variables on quality of life and job satisfaction was also investigated. In the quantitative study, 173 out of 232 child care staffs working in children's homes sites were evaluated. The research questionnaire consists of four parts in total. The first and second sections were prepared by the researcher in order to determine the socio-economic characteristics and work-life knowledge of the child care staffs. The third section of the questionnaire is aimed at determining the quality of life of the child care staffs, and the fourth section is about the job satisfaction. In the research, the data obtained regarding the quality of life and job satisfaction of the child care staffs were evaluated in terms of their socio-economic characteristics In order to determine whether the categorical variables differed or not, One Way (Anova) and T test were applied by using the SPSS 23 program. According to the findings obtained in the research, it was found that the quality of life scores of child care staffs were low and the job satisfaction scores were high. However it was determined that the child care staff found the wages they received insufficient and were negatively affected by the lack of promotion opportunities. In addition, it was also determined that the high number of children who are responsible for their care, not being able to spend sufficient and quality time with children, doing things other than job description, excessive workload, and keeping shifts for 24 hours alone are among the other important problems. In the study, it was determined that there was a significant correlation between the age and gender of the children who were provided care services, the age of the child care staffs, their weekly working hours, the way of working and their quality of life (p<0.05), and a significant correlation between the age, education, working hours and working style of the child care staffs and their job satisfaction (p <0.05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuk evitr_TR
dc.subjectÇocuk evi sitesi
dc.subjectBakım elemanı
dc.subjectBakıcı anne
dc.subjectKorunma altındaki çocuk
dc.subjectYaşam kalitesi
dc.subjectİş memnuniyeti
dc.subject.lcshAile. Evlilik. Kadın.tr_TR
dc.titleÇocuk Evleri Sitesinde Çalışan Bakım Elemanlarının Yaşam Kalitesi ve Çalışan Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri sitelerinde çalışan bakım elemanlarının yaşam kalitesi ve çalışan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, ayrıca sosyo-ekonomik değişkenlerin yaşam kalitesi ve iş memnuniyetine etkisi araştırılmıştır. Nicel olarak yapılan çalışmada, çocuk evleri sitelerinde çalışan 232 bakım elemanından 173’ü değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma anketi toplamda dört bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümler, bakım elemanlarının sosyo-ekonomik özelliklerini ve iş-yaşam bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Anketin üçüncü bölümü, bakım elemanlarının yaşam kalitesini, dördüncü bölümü ise çalışan memnuniyetini belirlemeye yöneliktir. Araştırmada bakım elemanlarının yaşam kalitesine ve çalışan memnuniyetine ilişkin elde edilen veriler, bakım elemanlarının sosyo-ekonomik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Kategorik değişkenlerin sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, SPSS 23 programı kullanılarak Tek Yön (Anova) ve T testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, bakım elemanlarının yaşam kalitesi puanlarının düşük, çalışan memnuiyeti puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak araştırma sonuçlarına göre, bakım elemanlarının aldıkları ücreti yetersiz bulduğu, terfi olanağının olmamasından olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir. Ayrıca bakımından sorumlu olunan çocuk sayısının fazla olması, çocuklarla yeterli ve kaliteli zaman geçirilememesi, görev tanımı dışında işlerin yapılması, iş yükünün fazla olması, tek başına 24 saat nöbet tutulması hususlarının diğer önemli sorunlar arasında görüldüğü saptanmıştır. Araştırmada, bakım hizmeti verilen çocukların yaş ve cinsiyeti, bakım elemanlarının yaş, medeni durum, haftalık çalışma saati ve çalışma şekli ile yaşam kalitesi arasında (p<0,05), bakım elemanlarının yaş eğitim, çalışma saati ve çalışma şekli ile çalışan memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki (p<0,05) olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-15T08:38:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record