Show simple item record

dc.contributor.advisorBöke, Bilgehan
dc.contributor.authorKeskin Yıldız, Melis
dc.date.accessioned2021-06-15T12:26:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24913
dc.description.abstractOtitis media with effusion (OME) is one of the most common childhood diseases. It is recommended to use tympanometry in addition to otoscopy and/or pneumatic otoscopy for the diagnosis and follow-up of OME. The use of Wide band tympanometry (WBT), which is one of the methods of evaluating the middle ear in the diagnosis of OME, is being more widely used. In this study, the relationship between the changes in the examination findings obtained by otoscopy and pneumatic otoscopy and the findings of WBT in the monthly follow-ups performed during the three-month period of children diagnosed with OME, was examined. In the study, 48 ears of 26 individuals aged 2-5 who were diagnosed with OME were evaluated. Otoscopy, pneumatic otoscopy, 226 Hz tympanometry and WBT measurements were performed at the initial, first, second and third month examinations. It was noticed that the change observed with both otoscopy and pneumatic otoscopy between the initial and first month control could not be adequately determined by 226 Hz tympanometry, but the change in the amount absorbance at 2520 Hz and 3175 Hz in WBT was moderately correlated with the examination findings. However, it was observed that the change between the first and the second follow-up examinations was significant at the frequency range of 226 Hz -630 Hz and the change between the second and third months was significant at the frequency range of 226 Hz-4000 Hz. The findings obtained in the study show that, 226 Hz tympanometry may be insufficient to reflect the change in examination findings while WBT can provide more detailed information to support the examination findings during the follow-up period as well as the diagnosis of OME.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEfüzyonlu otitis media, geniş bant timpanometri, pnömatik otoskopitr_TR
dc.titleEfüzyonlu Otitis Media Tanısı Alan Çocukların Takip Sürecinde Muayene Bulgularındaki Değişikliklerin Geniş Bant Timpanometri ile Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEfüzyonlu otitis media (EOM) çocukluk çağında yaygın olarak görülen hastalıklardan biridir. EOM tanısı ve takibinde otoskopi ve/veya pnömatik otoskopiye ek olarak timpanometri kullanılması tavsiye edilmektedir. EOM tanısında orta kulağı değerlendirme yöntemlerinden biri olan geniş bant timpanometri (GBT) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada EOM tanısı almış çocukların, üç aylık takip sürecinde yapılan aylık kontrollerdeki otoskopi ve pnömatik otoskopi ile elde edilen muayene bulgularındaki değişim ve GBT bulgularının ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada EOM tanısı almış 2-5 yaş arası 26 bireyin 48 kulağı değerlendirilmiştir. Bireylere ilk değerlendirmede, birinci, ikinci ve üçüncü ay kontrollerinde otoskopi, pnömatik otoskopi, 226 Hz timpanometri ve GBT ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada, ilk değerlendirme ve birinci ay kontrolü arasında hem otoskopi hem de pnömatik otoskopi ile gözlenen değişimin 226 Hz timpanometri ile yeterince belirlenemediği ancak GBT’de 2520 Hz ve 3175 Hz’deki absorbans miktarındaki değişimin muayene bulguları ile orta düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak birinci ve ikinci kontrol arasındaki değişimin GBT’de bu frekanslar yerine 226 Hz-630 Hz arasında anlamlı olduğu, ikinci ve üçüncü ay arasındaki değişimin ise 226 Hz-4000 Hz arası frekanslarda anlamlı olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulgular; 226 Hz timpanometrinin muayene bulgularındaki değişimi yansıtmada yetersiz kalabileceğini, GBT’nin ise EOM tanısının yanı sıra takip sürecinde de muayene bulgularını desteklemede daha detaylı bilgiler verebileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-12-18T12:26:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record