Show simple item record

dc.contributor.advisorSadioğlu, Uğur
dc.contributor.authorÖztop, Talya
dc.date.accessioned2021-06-18T08:05:44Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-31
dc.identifier.citationAPA 6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24914
dc.description.abstractThere are two concepts that have been on the agenda since the early 2000’s in public administration where new methods are implemented in order to adapt to changing conditions: transparency and accountability. These concepts, which are often used together and almost intertwined, have become principles in the international arena. Strategic planning, which is a method transferred from the private sector to public sector, plays an important role in public administration by serving both transparency and accountability and also increasing efficiency and effectiveness. Within the scope of this thesis, the literature on the concepts of transparency, accountability and strategic planning was examined and the compliance of university strategic plans with transparency and accountability was evaluated. In the thesis study, the Transparency and Accountability Scale in the Strategic Plans of the Universities was created and the strategic plans of 117 state universities in Turkey were examined with the content analysis method by using the MAXQDA program. The data obtained were evaluated in terms of the age of the university, the number of plans prepared, the URAP (University Ranking by Academic Performance) ranking, and the repetition of transparency and accountability statements in strategic plans. At the same time, sections that lack transparency and accountability in the strategic plans of universities are identified. As a result of the research, a relationship was determined between compliance with transparency and accountability and university age, the number of plans prepared, the URAP ranking and the repetition of transparency and accountability statements in strategic plans. Considering the findings and suggestions developed based on the findings obtained, it is evaluated that the strategic plans to be prepared in the future will present more successful examples in terms of transparency and accountability.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectŞeffaflıktr_TR
dc.subjectHesap verebilirliktr_TR
dc.subjectStratejik planlamatr_TR
dc.subjectÜniversitelertr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleŞeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından Stratejik Planlar: Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDeğişen şartlara uyum sağlamak adına yeni yöntemlerin uygulamaya konulduğu kamu yönetiminde 2000’li yılların başından itibaren gündemde olan iki kavram bulunmaktadır: şeffaflık ve hesap verebilirlik. Sıklıkla bir arada kullanılan ve neredeyse iç içe geçmiş olan bu kavramlar uluslararası alanda birer ilke haline gelmiştir. Özel sektörden kamu yönetimine aktarılan bir yöntem olan stratejik planlama ise hem şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasına hem de verimlilik ve etkinlik artışına hizmet ederek kamu yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu tez kapsamında şeffaflık, hesap verebilirlik ve stratejik planlama kavramları ile ilgili literatür incelenmiş ve üniversite stratejik planlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğe uyumu değerlendirilmiştir. Örneklemi Türkiye’deki 117 devlet üniversitesinden oluşan tez araştırmasında Üniversitelerin Stratejik Planlarında Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Ölçeği oluşturulup MAXQDA programından faydalanarak içerik analizi yöntemi ile stratejik planlar incelenmiştir. Elde edilen veriler üniversite yaşı, hazırlanan plan sayısı, URAP (University Ranking by Academic Performance) sıralaması ve stratejik planlarda şeffaflık ve hesap verebilirlik ifadelerinin tekrarlanması açısından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda üniversitelerin stratejik planlarında şeffaflık ve hesap verebilirliğe uyum konusunda eksiklik görülen bölümler tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda şeffaflık ve hesap verebilirliğe uyum ile üniversite yaşı, hazırlanan plan sayısı, URAP sıralaması ve stratejik planlarda şeffaflık ve hesap verebilirlik ifadelerinin tekrarlanması arasında ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle geliştirilen tespit ve önerilerin dikkate alınmasıyla, gelecekte hazırlanacak stratejik planların şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından daha başarılı örnekler sunacağı değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:05:44Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record