Show simple item record

dc.contributor.advisorYasa Yaman, Zeynep
dc.contributor.authorÇetinkök Afşar, İsmet Meltem
dc.date.accessioned2021-06-18T08:27:19Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-31
dc.identifier.citationÇetinkök Afşar, İ.M. (2021). Erken Cumhuriyet dönemi fotoğraf Sanatı: İdeoloji ve İnşa, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24921
dc.description.abstractThe continuation of the legacy inherited from the Ottoman Empire, with the use of photography that supports the state policies of the Early Republican Period, has been effective in the spread of photography in Turkey and its becoming visible as an art discipline. Art has been one of the dominant instruments in forming the ideals and narrative of the Republic of Turkey and in the construction of the nation state and social memory. Within the scope of the thesis, the role of photography in this construction process was investigated, and the contributions of the works to amateur photography and the art of photography were examined. Studies on photography, especially through state institutions, are handled by making use of the synthesis of semiotic and contextual methods. Due to the relationship of photography with the socio-cultural context, the photographic understanding of the Early Republican Period has been evaluated in connection with concepts such as cultural and social memory, ideology, power and discourse. The investments and social policies of the Republic of Turkey in fields such as industry, agriculture, defense, aviation and education, almost all of which were "new", were attempted to be introduced. On the other hand, photographers contributed both to this process and to amateur photography and art of photography with the photographs they took. In addition to state institutions, newspapers and periodicals of the period also attempted to make photography visible and widespread in Turkey as an art discipline.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken Cumhuriyet Dönemitr_TR
dc.subjectFotoğraf
dc.subjectİdeoloji
dc.subjectİnşa
dc.subjectToplumsal bellek
dc.subjectUlus devlet
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.subject.lcshGazetelertr_TR
dc.subject.lcshSüreli Yayınlartr_TR
dc.subject.lcshTürk tarihitr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleErken Cumhuriyet Dönemi Fotoğraf Sanatı: İdeoloji ve İnşatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de fotoğrafın yaygınlaşması ve bir sanat disiplini olarak görünür hale gelmesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan mirasın, Erken Cumhuriyet Dönemi devlet politikalarını destekler nitelikteki fotoğraf kullanımıyla sürmesi etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerini ve anlatısını oluşturmakta, ulus devletin ve toplumsal belleğin inşasında sanat, başat aygıtlardan biri olmuştur. Tez kapsamında, bu inşa sürecinde, fotoğrafın rolü araştırılarak, gerçekleştirilen çalışmaların, amatör fotoğrafçılığa ve fotoğraf sanatına katkıları irdelenmiştir. Fotoğrafa dair, özellikle devlet kurumları aracılığıyla yapılan çalışmalar, göstergebilimsel ve içeriksel yöntemlerin sentezinden yararlanılarak ele alınmıştır. Fotoğrafın sosyokültürel bağlamla ilişkisi nedeniyle, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin fotoğraf anlayışı, kültürel ve toplumsal bellek, ideoloji, iktidar ve söylem gibi kavramlarla bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, hemen hepsi “yeni” olan endüstri, tarım, savunma, havacılık, eğitim gibi alanlardaki yatırımları ve sosyal politikaları tanıtılmaya çalışılmış, öte yanan, fotoğrafçılar da kurguladıkları fotoğraflarla gerek bu sürece gerekse amatör fotoğrafçılığa ve fotoğraf sanatına katkı sunmuştur. Devlet kurumlarının yanı sıra, dönemin gazete ve süreli yayınları da Türkiye’de fotoğrafın bir sanat disiplini olarak görünür olması ve yaygınlaşması için çalışmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record