Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler Yıldız, Tülin
dc.contributor.authorGül Ulukan, Merve Rabia
dc.date.accessioned2021-06-18T08:30:37Z
dc.date.issued2021-04
dc.date.submitted2021-04-02
dc.identifier.citationGül Ulukan, M.R. (2021). Ebeveyn ve öğretmenlerin bilim okuryazarlık düzeyleri ile okul öncesi dönemde bilim eğitimine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24924
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the science literacy levels of preschool teachers and parents with children in early childhood, to examine their views on science literacy and science education, and to reveal their mutual expectations. The research was designed in an explanatory sequential design, one of the mixed methods. The study group of the research was determined according to the maximum diversity sampling method, which is one of the non-random purposeful sampling methods. The working group consists of teachers working in Şehzadeler and Yunusemre districts of Manisa and parents residing in these districts. Participants in the qualitative stage were chosen from among those participating in the quantitative stage. As a result of the quantitative analysis, it was found that the science literacy scores of teachers and parents differed according to some socio-demographic variables, and the science literacy scores of teachers were statistically significantly higher than the parents. Descriptive analysis was used in the analysis of qualitative findings. It was understood that the opinions of teachers and parents on science literacy and science education differ in parallel with their science literacy levels. According to the results of the study, it was determined that the qualitative findings support the quantitative findings. The findings were discussed within the framework of the relevant literature and in line with these findings suggestions were made to researchers, teachers and parents.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.subjectBilim okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönemtr_TR
dc.subjectOkul öncesi öğretmenleritr_TR
dc.subjectEbeveynlertr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleEbeveyn ve Öğretmenlerin Bilim Okuryazarlık Düzeyleri ile Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimine İlişkin Görüşleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde çocukları olan ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin bilim okuryazarlık düzeylerini belirlemek, bilim okuryazarlığına ve bilim eğitimine ilişkin görüşlerini incelemek ve karşılıklı beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desende tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu tesadüfi olmayan amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde çalışan öğretmenler ve bu ilçelerde ikamet eden ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel aşamasına katılan 275 öğretmen ve 300 ebeveynin bilim okuryazarlık düzeylerini belirlemek için Temel Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Testi (TFOT) ölçeği ile veriler toplanmıştır. Nitel aşamada yer alan katılımcılar ise nicel aşamaya katılanlar arasından seçilmiştir. Nitel aşamaya katılan 9 öğretmen ve 9 ebeveynin bilim okuryazarlığı ve bilim eğitimine ilişkin görüşleri görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Nicel analiz sonucu öğretmen ve ebeveynlerin bilim okuryazarlık puanlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaştığı, öğretmenlerin bilim okuryazarlığı puanlarının ebeveynlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Nitel bulguların analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin bilim okuryazarlığına ve bilim eğitimine ilişkin görüşlerinin bilim okuryazarlık düzeylerine paralel olarak farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre nitel bulguların nicel bulguları desteklediği belirlenmiştir. Bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve bu bulgular doğrultusunda araştırmacılara, öğretmenlere ve ebeveynlere önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:30:37Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record