Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorTaş, Tunay
dc.date.accessioned2021-06-18T08:35:47Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-07
dc.identifier.citationTaş, T. (2021). Influence of the linguistic multi-competence on Turkish EFL teachers' pronunciation of stress-timed rhythm in English [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24932
dc.description.abstractLinguistic multi-competence holds that the knowledge of more than one language in the L2 user’s mind results in an overall system in which there is a constant state of inter-connectedness between cross-language components. The aim of this study is to investigate the influence of linguistic multi-competence on L2 speech rhythm through acoustic analysis. The study design comprised the criteria of L2 evidence, (outer) baselines, multiple-language evidence, and total system. The study was conducted online via audio-conferencing. The study group consisted of seven multi-competent Turkish EFL teachers, who have successively acquired English as their L2. Across three elicitation methods, read and spontaneous speech samples were collected from the multi-competent participants for both English and Turkish. The speech data, segmented by the researcher, were analysed using Praat, measuring rhythm metrics ΔC and %V, as well as articulation rate. The acoustic analysis has yielded that the type of rhythm in Turkish speech differs from that of English, highlighting rhythm as a language-specific property that needs to be accommodated in L2 acquisition. Furthermore, it was revealed that even highly proficient non-native teachers of English bear traces of their L1 in L2 speech rhythm, which could denote that it is nearly impossible to constrain the effects of knowing multiple languages in speech production. It was accordingly concluded that rhythm, affected by the idiosyncratic state of bi/multilingual cognition, is a suprasegmental feature that needs to be integrated into the L2 user’s multi-competence as part of an inter-connected meaning-making system.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectPronunciationtr_TR
dc.subjectMulti-competencetr_TR
dc.subjectRhythmtr_TR
dc.subjectStress-timedtr_TR
dc.subjectSyllable-timedtr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleInfluence of the Linguistic Multi-Competence on Turkish EFL Teachers' Pronunciation of Stress-Timed Rhythm in Englishtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDilsel çok yeterliğe göre ikinci dil kullanıcısının sahip olduğu birden fazla dil bilgisi zihinde diller arası bileşenlerin birbirine sürekli bağlı olduğu bütüncül bir sisteme yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı akustik analiz ile dilsel çoklu yeterliğin ikinci dil ritmine etkisini incelemektir. Araştırma, ikinci dil verisi, (dış) dayanaklar, çoklu dil verisi ve bütüncül sistem kriterlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışma sesli telekonferans platformları aracılığıyla çevrimiçi bir şekilde yürütülmüştür. Katılımcı grubu, İngilizceyi anadillerinden sonra edinmiş yedi çoklu yeterlik sahibi Türk İngilizce öğretmenini kapsamaktadır. Bu katılımcılardan hem İngilizce hem de Türkçe doğaçlama konuşma ve okuma örnekleri üç farklı yöntemle toplanmıştır. Araştırmacı tarafından segmentasyonu yapılan ses verileri sesletim hızı ve ritmik metrikler olan ΔC ile %V aracılığıyla Praat yazılımı üzerinde incelenmiştir. Akustik analiz neticesinde, ritmin ikinci dil edinimi sırasında bağdaştırılması gereken dile özgü bir özellik olduğu öne çıkarılarak Türkçe ritmin İngilizcedekinden farklı olduğunu bulunmuştur. Buna ek olarak, çok iyi derecede dil yeterliğine sahip ana dili İngilizce olmayan öğretmenlerin bile ikinci dil ritminde ana dillerinin etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Bu bulgular, konuşma sırasında birden fazla dil bilmeye bağlı etkilerin engellenmesinin neredeyse imkânsız olduğunu işaret edebilir. Sonuç olarak, bireylerin çoklu dil bilişselliğinden etkilenen ritmin birbirine bağlantılı bir anlam yaratma sisteminin parçası olarak ikinci dil kullanıcısının çoklu yeterliğine entegre edilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:35:47Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess