Show simple item record

dc.contributor.advisorLewis Soileau, Mark
dc.contributor.authorHashemı Moghaddam, Amır
dc.date.accessioned2021-06-18T11:04:49Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.date.submitted2021-05-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24939
dc.description.abstractEvery year, more than two million Iranian tourists travel to different cities in Turkey. In these different destinations, they gain different experiences. However, since no serious research has been done on them so far -except journalism reports-, little is known about their experiences. Therefore, understanding the experiences of Iranian tourists in various destinations in Turkey was the aim of this dissertation. To do this, the three destinations of Istanbul, Antalya and Konya were selected as case studies. The research methods were ethnography (especially with techniques such as participant observation and deep interview) and documentary analysis (especially in the study of Iranian travelogues to Turkey). Theories of "Long-distance Nationalism" (Anderson. 1992) and the "Social Drama" (Turner, 1969) were more widely used to examine this issue. The findings show that Iranian tourists generally travel to Turkey to gain cultural and social freedoms, and that consuming parts of Iranian culture that are neglected in Iran itself (such as Iranian pop music or Iranian Sufism) is one of their special experiences in Turkey. In these experiences, nationalism is seen in various ways among the speech and behavior of Iranian tourists. This distance from the control of the Iranian government and the experience of the forbidden or neglected Iranian culture creates a liminal atmosphere which, although violates the rules of the structure of the official culture in Iran, has its own structure. The dissertation concludes with the claim that Iranians' travel to Turkey can be expressed in terms of tourism in voluntary and short-term exile.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTurkish destinationstr_TR
dc.subjectIranian culturetr_TR
dc.subjectIranian long-distance nationalismtr_TR
dc.subjectVoluntary exiletr_TR
dc.subjectTourism in the third destinationtr_TR
dc.subjectIranian touriststr_TR
dc.titleDifferent Iranian Tourist Experiences in Turkey. Case Studies: Istanbul, Antalya, Konyatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHer yıl iki milyondan fazla İranlı turist Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat etmektedir. Bu farklı destinasyonlarda farklı deneyimler kazanıyorlar. Bununla birlikte, şu ana kadar onlar hakkında ciddi bir araştırma yapılmadığı için, deneyimleri hakkında çok az şey biliniyor. Bu nedenle, İranlı turistlerin Türkiye'deki çeşitli destinasyonlardaki deneyimlerini anlamak bu tezin amacı olmuştur. Bunu yapmak için, vaka çalışmaları olarak İstanbul, Antalya ve Konya olmak üzere üç destinasyon seçilmiştir. Araştırma yöntemleri etnografi (özellikle katılımcı gözlem ve mülakat tekniklerle) ve belgesel analiz (özellikle İranlilarin Türkiye seyahatnameleri üzerine çalışma) idi. Uzak milliyetçilik (Anderson. 1992) ve geçiş süreci (Turner, 1969) teorileri bu konuyu incelemek için daha yaygın olarak kullanıldı. Bulgular, İranlı turistlerin genellikle kültürel ve sosyal özgürlükler kazanmak için Türkiye'ye gittiğini ve İran'dakı İran kültürünün ihmal edilen kısımlarını (İran pop müziği veya İran Sufizmi gibi) tüketmenin Türkiye'de özel deneyimlerinden biri olduğunu gösteriyor. Bu deneyimlerde milliyetçilik, İranlı turistlerin konuşma ve davranışlarında çeşitli şekillerde görülmektedir. İran hükümetinin kontrolünden ve yasaklanmış ya da ihmal edilmiş İran kültürünün deneyiminden olan bu uzaklık, İran'dakı resmi kültür yapısının kurallarını ihlal etse de kendine has bir yapısı olan anti-yapısal bir atmosfer yaratmaktadır. Bu tez, İranlıların Türkiye'ye seyahatlerinin gönüllü ve kısa süreli sürgünlerde turizm çerçevesinden ifade edilebileceği iddiasıyla sonuçlanıyor.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.embargo.termsAçık erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record