Show simple item record

dc.contributor.advisorPirgaip, Burak
dc.contributor.authorKantar, Okan
dc.date.accessioned2021-06-22T08:18:44Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24943
dc.description.abstractIn this study, mainly the effect of the Covid-19 outbreak on credit classification, non-performing loans and provisions for loans in Turkey was analyzed. In this context, firstly, the accounting and financial origin of the classification of bank loans in Turkey, the IAS-39 standard was explained, and then the criticisms brought to the IAS-39 standard and the transition process to IFRS-9 were mentioned. In the next section, the IFRS-9 standard and the expected credit losses model introduced with this standard are explained, and then the old and new ‘Provision Regulations’, which are the legal equivalent of this standard in our country are mentioned. In the last parts of the study, the effects of the Covid-19 epidemic in the world and in our country and the measures taken to eliminate them were mentioned and the effects of the epidemic on the loan classification, provisions and non-performing loans of banks in Turkey were emphasized. In addition, some measures, criticisms and suggestions were presented within the framework of the policies and decisions taken by the public and supervisory authorities and banks against these effects. In the conclusion part, a general assessment was made regarding the effect of the epidemic on the credit classification and provisions in our country, and some problems were highlighted and the importance of their solution for the post-epidemic period was emphasized.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectIFRS-9tr_TR
dc.subjectCovid-19 salgını
dc.subjectKredi sınıflandırması
dc.subjectKredi karşılıkları
dc.subjectTahsili gecikmiş alacaklar
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleCovid-19 Salgınının Türkiye’deki Bankaların Kredi Sınıflandırması ve Karşılıklarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada temel olarak Covid-19 salgınının Türkiye’deki bankaların kredi sınıflandırması, tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve krediler için ayrılan karşılıklar üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak bankaların vermiş olduğu kredilerin sınıflandırılmasının muhasebe ve finansal kökeni niteliğindeki IAS-39 standardına değinilmiş daha sonra ise IAS-39 standardına getirilen eleştirilerden ve IFRS-9’a geçiş sürecinden bahsedilmiştir. Bir sonraki bölümde ise IFRS-9 standardından ve bu standart ile getirilen beklenen kredi zararları modelinden bahsedilmiş olup, bu standardın ülkemizdeki mevzuat izdüşümü olan eski ve yeni Karşılık Yönetmeliklerine değinilmiştir. Çalışmanın son bölümlerinde ise Covid-19 salgınının dünyada ve ülkemizdeki etkileri ve bunları gidermek için alınan önlemlerden bahsedilmiş ve Türkiye’deki bankaların kredi sınıflandırması, karşılıkları ve tahsili gecikmiş alacaklarına yönelik etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu etkilere yönelik olarak kamu ve denetim otoriteleri ile bankalar tarafından uygulanan politika ve alınan kararlar çerçevesinde bazı tedbir, eleştiri ve öneriler sunulmuştur. Sonuç kısmında ise salgının ülkemizdeki kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkilerine yönelik genel bir değerlendirmede bulunulmuş ve bazı sorunlara dikkat çekilerek bunların çözümünün salgın sonrası dönem adına önemi vurgulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAçık erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess