Show simple item record

dc.contributor.advisorGüneysu, Gökhan
dc.contributor.authorTabanlı, Figen
dc.date.accessioned2021-06-22T11:28:28Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-26
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24947
dc.description.abstractBecause of the increasing energy need and the development of technology, the tendency towards the oil and natural gas industry has also increased. Interest in offshore oil and gas activities has also increased. Offshore activities in the sector are an important ingredient of the whole demand and supply system of petroleum and natural gas. However, while offshore activities are carried out, some negative effects occur in the marine environment. Therefore, activities carried out on the seabed are among the sources of marine pollution. While seabed activities are carried out, necessary precautions should be taken diligently to prevent and reduce marine pollution and to protect and preserve the marine environment. Indeed, pollution from seabed activities is not a local problem. On the contrary, it is a regional or global problem with the obvious propensity to harm all societies. With a view to addressing this eventuality, local, regional and global regulations regarding environment and environmental protection have been made. As a necessity and result of being a person of international law, states that cause this pollution or the states responsible for the behavior of the people or organizations that cause this pollution have a number of responsibilities and obligations. The 2011 Advisory Opinion given by the Seabed Disputes Chamber regarding the responsibility from the activities on the international seabed is very important.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUluslararası deniz yatağıtr_TR
dc.subjectDeniz yatağıtr_TR
dc.subjectKıyı ötesi faaliyetlertr_TR
dc.subjectPetrol ve gaztr_TR
dc.subjectDeniz kirliliğitr_TR
dc.subjectDevletlerin sorumluluğutr_TR
dc.subjectBölgesel sözleşmelertr_TR
dc.subject.lcshUluslararası hukuktr_TR
dc.titleUluslararası Hukukta Deniz Yatağı Faaliyetlerinden Kaynaklı Deniz Kirliliği ve Devletlerin Sorumluluğutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetArtan enerji ihtiyacının karşılanması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte petrol ve doğal gaz endüstrisine olan yönelim artmıştır. Bu durum kıyı ötesi petrol ve doğal gaz faaliyetlerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Kıyı ötesi petrol ve gaz üretimi, dünyadaki petrol ve doğal gaz talebinin ve tedarikinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak kıyı ötesi faaliyetler gerçekleştirilirken, deniz çevresinde birtakım olumsuz etkiler meydana gelmektedir. Dolayısıyla deniz kirliliğinin kaynakları arasında deniz yatağında gerçekleştirilen faaliyetler de bulunmaktadır. Deniz yatağı faaliyetleri gerçekleştirilirken uluslararası çevre hukukunun göz önünde bulundurularak, deniz kirliliğinin önlenmesi veya azaltılması, çevrenin korunması ve muhafazası için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Nitekim çevre sorunlarının yerel bir sorun olmadığı; aksine bütün toplumları etkileyen küresel bir sorun olduğu gerçeği anlaşılmış; çevre ve çevrenin korunması ile ilgili yerel, bölgesel ve küresel bazda düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası hukuk kirliliğe sebebiyet veren devletlerin veya bu kirliliğe sebebiyet veren kişi veya kuruluşların davranışlarından sorumlu olan devletlerin de birtakım sorumlulukları vardır. Uluslararası deniz yatağında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklı sorumluluk konusunda ise 2011 yılında Deniz Yatağı Uyuşmazlıkları Dairesi’nin verdiği Danışma Görüşü büyük önem taşımaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-22T11:28:28Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record