Show simple item record

dc.contributor.advisorSadioğlu, Uğurtr_TR
dc.contributor.authorKhairi, Akmaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:02Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:02Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2495
dc.description.abstractIs there any relationship between good governance and industrial relations Good governance is a fundamental approach to improve administrative processes in different kind of sectors. In Indonesia, good governance is well known and is used as a concept for reform in all fields. Good governance includes the relationship between the state, private sector, and community. In the private sector, especially industry, there are industrial relations involving three actors, namely the workers, employers, and government. The actors involved in triangular cooperation commonly known as tripartite. Tripartite cooperation in industrial relations are very prone to conflict dispute because both workers and employers have the different and opposite interests. Therefore, it takes the wisdom of the government to create a healthy industrial relations. This research was conducted to examine the relationship between good governance and the quality of industrial relations.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGood governancetr_TR
dc.titleThe Relationship Between Good Governance and the Quality of Industrial Relations in Indonesiatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1152tr_TR
dc.bolumSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetİyi Yönetişim ve Endüstriyel İlişkiler arasında ilişki var mıdır İyi Yönetişim, farklı sektör türlerinde yönetimin süreçlerini iyileştirmek için bir temel yaklaşımdır. Endonezya'da İyi Yönetişim iyi bilinen bir kavramdır ve her alanda reform için kullanılmaktadır. İyi yönetişim devlet, özel sektör ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir. Özel sektör içerisinde özellikle sanayi sektöründe işçi, işveren ve hükümetin yer aldığı üç aktörü içeren endüstriyel ilişkiler vardır. Üçlü işbirliğine katılan aktörler genellikle üçtaraflı olarak bilinir. Endüstri ilişkilerinde üçtaraflı işbirliği çatışmaya anlaşmazlığa çok yatkındır; çünkü işçi ve işverenlerin farklı ve karşıt çıkarları vardır. Bu nedenle, sağlıklı bir endüstriyel ilişkiler yaratmak için hükümetin aklına ihtiyaç vardır. Bu araştırma, iyi yönetişim ve endüstriyel ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record