Show simple item record

dc.contributor.advisorAydemir, İbrahim Ahmet
dc.contributor.authorÇınar, Katif
dc.date.accessioned2021-07-05T08:14:56Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25000
dc.description.abstractIn this study, the typology of complement clauses in Crimean Tatar will be examined. Establishment of the complement clauses in Crimean Tatar will be determined based on various compilations and the material published so far, then the basic features and functions of these complement clauses will be determined and classification will be made. Within the framework of this research, first of all, the complement clauses in Crimean Tatar will be described in syntactic and semantic terms; It will also be examined in terms of temporal and factivity. In addition, by giving Turkish meanings of the analyzed Crimean Tatar texts, the functional equivalents of the complement clauses in Crimean Tatar will also be examined. As a result, these languages will be compared in the context of the complement clauses.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKırım Tatarcasıtr_TR
dc.subjectCrimean Tatartr_TR
dc.subjectYan cümle
dc.subjectAd işlevli yan cümleler
dc.subjectSöz dizimi
dc.subjectComplement Clauses
dc.subjectSyntax
dc.subjectSemantic
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleKırım Tatarcasında Ad İşlevli Yan Cümlelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Kırım Tatarcasındaki ad işlevli yan cümle tipolojisi incelenecektir. Kırım Tatarcasındaki ad işlevli yan cümle kurulumu, çeşitli derlemelerden ve bugüne kadar yayınlanmış malzemelerden hareketle belirlenecek, daha sonra bu ad işlevli yan cümlelerin temel özellikleri ve işlevleri tespit edilerek kullanım sıklıklarına göre bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu araştırma çerçevesinde öncelikle Kırım Tatarcasındaki ad işlevli yan cümleler sentaktik ve semantik açıdan betimlenecek; zamansal olarak ve olgusallık açısından da incelenecektir. Ayrıca, değerlendirilen Kırım Tatarcası metinlerin Türkiye Türkçesindeki karşılıkları da verilerek Kırım Tatarcasında ad işlevli yan cümlelerin Türkiye Türkçesindeki işlevsel karşılıkları da irdelenecek; bu diller, ad işlevli yan cümleler bağlamında mukayese edilmiş olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record