Show simple item record

dc.contributor.advisorBalçık Yalçın, Pınar
dc.contributor.authorYükselir Alasırt, Fatma
dc.date.accessioned2021-07-05T11:27:54Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-22
dc.identifier.citationAlasırt, F. Y. (2021). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25003
dc.description.abstractTraditional and complementary medicine (GETAT) has been used from the past to the present, and it has become an important issue in the health system in Turkey as well as all over the World in recent years. The aim of this study is to determine and evaluate of the opinions towards GETAT of individuals, the use cases and usefulness of phytotherapy, cupping, leech application, acupuncture and ozone application in the GETAT regulation. 400 adults who applied to a Family Health Center in Kırklareli were included to the study. In the survey forms used in the research, there are questions regarding the use of GETAT evaluation of opinions towards GETAT as well as questions containing sociodemographic information. In addition, the Attitude Scale Towards Traditional and Complementary Medicine developed by Araz and Harlak (2006) was used. An increase in the total score on the scale, where the total score ranges from 8-40, means that there is an increase in the positive attitude towards GETAT. In the study, it was examined whether the attitude towards GETAT, its use and usefulness of the selected treatment methods differ according to sociodemographic characteristics. As a result of the study, it has been determined that individuals have a positive attitude towards GETAT above average, the rate of using any of the GETAT methods and the level of finding useful for the selected treatment methods are high, but their knowledge level is low. Considering that the rate of GETAT usage is high but the level of knowledge towards GETAT methods is low; It may be recommended to inform the public about GETAT methods by healthcare professionals trained in the field of GETAT and to take measures to prevent unconscious use.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGeleneksel tıptr_TR
dc.subjectTamamlayıcı tıptr_TR
dc.subjectGETATtr_TR
dc.subject.lcshHastaneler ve diğer sağlık kurumlarıtr_TR
dc.titleGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi: Aile Sağlığı Merkezi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGeleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) geçmişten günümüze kullanılmakta olup, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sisteminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, bireylerin GETAT’a yönelik görüşlerinin, GETAT yönetmeliğinde geçen fitoterapi, kupa uygulaması, sülük uygulaması, akupunktur ve ozon uygulamasına yönelik kullanım durumları ve faydalı bulma durumlarının saptanması ve değerlendirilmesidir. Çalışmaya, Kırklareli’de bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 400 erişkin dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan ankette, sosyodemografik bilgileri içeren soruların yanı sıra GETAT kullanımına ve GETAT’a yönelik görüşlerin değerlendirmesine ilişkin sorular yer almaktadır. Ayrıca Araz ve Harlak (2006) tarafından geliştirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Toplam puanın 8-40 arasında değiştiği ölçekte toplam puanın artış göstermesi GETAT’a yönelik olumlu tutumda artış olduğu anlamına gelmektedir. Çalışmada GETAT’a yönelik tutumun ve seçilen tedavi yöntemlerine yönelik kullanım ve faydalı bulma durumunun sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda bireylerin GETAT’a yönelik ortalamanın üzerinde olumlu tutum sergiledikleri, GETAT yöntemlerinden herhangi birini kullanma oranlarının ve seçilen tedavi yöntemlerine yönelik faydalı bulma düzeylerinin yüksek, fakat bilgi düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. GETAT kullanım oranının yüksek fakat GETAT yöntemlerine yönelik bilgi düzeyinin düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda; GETAT alanından eğitim almış sağlık çalışanları tarafından GETAT yöntemleri hakkında toplum bilgilendirilmesi ve özellikle bilinçsiz kullanımın önüne geçmek için önlemler alınması önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-05T11:27:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record