Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorTörer, Metehan
dc.date.accessioned2021-07-13T07:01:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-16
dc.identifier.citationAnadolu Medeniyetleri Müzesi. (M.Ö. 5750). Bilinmeyen Sanatçı.Tanrıça Figürü Erişim: 13.06.2020 https://tinyurl.com/ydt9y3vuv Arbus, Diane. Bigudili Genç Adam (A Young Man in Curles at Home). (1966). [Fotoğraf, Jelatin Gümüş Baskı] Erişim: 21.04.2021 https://tinyurl.com/yzm4gdcn Arter, İstanbul. Quinn, Marc. (2009), Buck & Allanah [Bronz]. Erişim: 21.04.2021 http://marcquinn.com/artworks/single/buck-allanah Atan, Meltem. (2015). Radikal Feminizm: “Kişisel Olan Politiktir” Söyleminde Aile . The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies , 1 (2) , . Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemsos/issue/18645/196769 Berghan, Selin. (2011). Transfeminizm. Cogito. 65-66, s. 140-148. Braidotto, Rosi. (2021). Eleştirel İnsanöetesi Bilimler İçin Kuramsal Çerçeve. Pasajlar, s.15-48 Butler, Judith. (2018). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi (B. Ertür. Çev). İstanbul: Metis Yayınları. Butler, Judith. (2014). Bela Bedenler. (C. Çakırlar, Z. Talay. Çev). Pinhan Yayınevi: İstanbul Brooklyn Museum. Chicago, Judy. (1974–79). The Dinner Party. Erişim: 17.04.2021 https://tinyurl.com/ybmbj255 Candansayar, Selçuk. (2011). Tıbbın (eş)cinselliğe Bakışı İçin Bir Arkeolojik Deneme. Cogito, 65-66, s. 149-165. Haraway. J. Donna. (2010). Başka Yer. (G. Pusar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Freud, Sigmund. (2018). Cinsellik Üzerine (A. A. Öneş, Çev). İstanbul: Say Yayınları. Grozs, Elizabeth. (2011). Deneysel Arzu: Queer Öznelliği Yeniden Düşünmek. Cogito, 65-66, s. 7-36. Holmes, Morgan. (2011). İnterseks: Tehlikeli Bir Farklılık. Cogito, 65-66, s. 99-123. Kaos GL. Heteroseksizm. Erişim 12.03.2021 https://kaosgl.org/haber/lgbt-sozluk Louvre. Bilinmeyen Sanatçı. Young Man and Teenager Engaging In Intercrural Sex, Fragment Of a Black-Figure Attic Cup Erişim:02.04.2020 https://tinyurl.com/ydnhs4q5 Louvre. David, Jacques-Louis (Paris, 1748 - Brussels, 1825) The Oath of the Horatii Erişim: 10.10.2020 https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/oath-horatii Louvre. Ingres, Jean Auguste Dominique. (1862). Türk Hamamı (Le Bain Turc). Erişim: 17.04.2021 https://tinyurl.com/yg9js8l7 Lucientes, Francisco José de Goya. (1812–1815) and They are Like Wild Beasts, plate five from The Disasters of War. Erişim: 11.10.2020 https://tinyurl.com/yeusjejo Modigliani, Amedeo. (1911-1912). Hermafrodit Karyatit. Erişim: 08.04.2020 https://tinyurl.com/yfhkkyet MoMA. Torres, Felix Gonzalez. (1991). Untitled, installation view at 11th Avenue and 38th Street, Manhattan (February 20–March 18, 2012), photo: David Allison Erişim: 14.06.2020 https://tinyurl.com/yhb5ck7c Morril, Rebecca. (2017). Vitamin C Ceramic + Clay. New York: Phaidon, s.19- 60- 61- 83-204- 205- 326- 237. Nochlin, Linda. (2018). Kadınlar, Sanat ve İktidar (Süreyya Evren). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Salt İstanbul, Karamustafa, (1987). Gülsün. Çifte Hakikat. Erişim: 19.04.2021 https://tinyurl.com/yzrae6na Sprinkle, Annie. (1992). Post-Porn Modernist Show. Erişim: 19.04.2021 https://tinyurl.com/yjp8gh7g Özkazanç, Alev. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Ankara: Dipnot Yayınları. Özel Kolleksiyon. Paton, Sir Joseph Noel, (1858) In Memoriam, The Athenaeum. Erişim: 11.10.2020 https://tinyurl.com/yjj5zz5x Petit Palais, Paris. Courbet, Gustave. (1866). Le Sommeil. Erişim: 17.04.2021 https://tinyurl.com/yz77axao Reckitt, H., Phelan, P. (2012). Art and Feminism. New York: Phaidon, s.99, 102, 133. Torres, Felix Gonzalez. (1991). Untitled. Erişim: 14.06.2020 https://tinyurl.com/yhb5ck7c Türk Dil Kurumu. Töz. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: 12.03.2021 https://sozluk.gov.tr Venedik Bienali. Fury, Gran (ACT-UP). (1990). The Pope and the Penis. Erişim: 13.06.2020 https://tinyurl.com/ygkp5459 Venedik Bienali. Fury, Gran (ACT-UP). (1990). The Pope and the Penis. Erişim: 13.06.2020 https://tinyurl.com/ygkp5459 Yardımcı, S., Güçlü, Ö. (2013). Queer Tahayyül. İstanbul: Sel Yayınları Yazgünoğlu, K., C. (2021). Öte-İnsan Bedenleri: Nesneler, Ekolojiler ve Moleküller. Pasajlar, s.113-128. Yıldız, Esra. (2011). Queer ve Sessizliğin Reddi. Cogito, 65-66, s. 395-410.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25031
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the process of disidentification. It analyses the extinguishment of socially constructed gender roles. In so doing, it explores the art production and art practices with respect to the concept of ‘body’. To interrogate the subject, the study draws on the socially constructed gender roles attributed to body in the broad field of visual arts, feminist art, LGBT culture accordingly queer theory and queer art. Furthermore, under the scope of this thesis, gradually divided sexual identity and art practices focusing on sexual orientation have been interpreted. While the already existing literature have discussed how the socially constructed gender roles harm individuals and their personal rights, this study discusses the idealization of the body in 19th century European art and the interpretation of the female body by "masculine high art" through erotic productions. In the meantime, this thesis also focuses on the idealization of the body under the great influence of contemporary production, which stemmed from the post-1970 feminist art movement. Finally, the thesis associates the literature on fluid sex with the personal art practice and supports it with self-produced art pieces.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectKimliksiz beden
dc.subjectAkışkan cinsiyet
dc.subjectCinsiyetsiz alan
dc.subjectBeden
dc.subjectİnterseks
dc.subjectCehennem
dc.subjectSeramik
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleSanatta Cinsiyet ve Kimlik Tartışmasında Akışkanlık Arayışıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYüksek Lisans Tez Çalışma raporu olarak hazırlanan bu araştırma kapsamında, bedenin cinsiyet ile ayrıma uğraması ve daha sonra cinsiyet kavramının yerinden edilerek kimliksizleşme sürecine geçişi ele alınmaktadır. Konu üzerinden sanat üretimleri ve pratikleri beden tanımı özelinde yaklaşımlar incelenmektedir. Görsel sanatlar alanında bedene atfedilen cinsiyet tanımını irdelemekte ve gelişen feminist kuram doğrultusunda feminist sanat ve LGBTİ+ kültürü ve bununla bağlantılı olan queer kuram ve queer sanat bu bağlamda incelenmektedir. Bölünmeye uğrayan cinsel kimlik ve cinsel yönelimi ele alan sanat pratikleri yorumlanmaktadır. Araştırmalar dahilinde bedene atanmış kimliğin kişilere ve kişilerin bireysel haklarına ne ölçüde yarar ve zarar verdiği üzerinden tartışmayı açarken, kapsamına almış olduğu 19. yüzyıl Avrupa sanatında bedenin idealize edilişi ve erotik üretimler üzerinden kadın bedeninin ‘eril yüksek sanat’ tarafından yorumlanması tartışılacaktır. Ardından 1970 sonrasında gerçekleşen feminist sanat hareketi ile beraber çağdaş üretimler ışığında bedenin idealize edilişine odaklanmaktadır. Queer sanat ile yıkılan cinsiyet algısının yerine ‘akışkan’ beden ve üretimler üzerine okuma ve yorumlama, kişisel sanat pratiğiyle ilişkilendirilmektedir. Kişisel üretimlerle desteklenen çalışma raporunda bedenin maddeselliği tartışma konusuna alınırken, yeni bir dünya düzeni üzerinden kimlik ve cinsiyet sorununu tartışmayı hedeflemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T07:01:29Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record