Show simple item record

dc.contributor.advisorTerviel, Candan
dc.contributor.authorAfshar, Vafa
dc.date.accessioned2021-07-13T08:47:50Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-07-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25053
dc.description.abstractFrom the past to the present while art as a communication tool always expresses the problems and solutions of its own era, the traces of the periods in which the conflicts were experienced intensely marked the history of art with its permanent works of art. The artists often aim to create a social perception with their creations and artworks. For this reason, the crises, wars and political conflicts in the world can articulate through artworks. When the content, form, and violence of the 21st century war and the histories of World War II is compared, a new state of concept is formed which is difficult to comprehend. The wars of 21st century have been threatening humanity by causing new fears and concerns. The destruction caused by these wars and the difficulties and chaos experienced during the war affect the whole world. This impact also includes children, and children pay the heaviest price in wars. In this context, in this study titled “Constructing the Concept of Peace in Artistic Applications”, believing that art can draw attention to the sorrow of war, the ceramic works that emerged in response to the anxiety over the suffering of children during the war were handled with the form of ‘balloon’, which is a children’s toy. In addition, the stance of art as a means of communication and its power of creating awareness for a situation that is intended to be explained are emphasized. The subject was discussed through the artists and artworks in this field.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectBarıştr_TR
dc.subjectSavaştr_TR
dc.subjectBarış için sanattr_TR
dc.subjectSeramik sanatıtr_TR
dc.titleBarış Kavramının Sanatsal Uygulamalarda Kurgulanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGeçmişten günümüze kadar sanat bir iletişim aracı olarak, her dönem kendi cağının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirirken, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı dönemlere ait izler kalıcı sanat yapıtları ile de sanat tarihine damga vurmuştur. Sanatçı yarattığı sanat yapıtlar ile, çoğu zaman toplumsal bir algı yaratmayı amaçlar. Bu nedenle dünya üzerinde yaşanan krizler, savaşlar ve siyasi çatışmalar sanat yapıtları üzerinden okunabilir. 21. yüzyılda savaşın içeriği, şekli, kapsama alanı ve şiddeti en yakın tarihteki İkinci Dünya Savaş’ı ile kıyaslandığında yepyeni ve kavranması zor bir hale bürünmüş, nerede, ne zaman ve nasıl olacağı bilinmeyen yeni korku ve kaygılara yol açacak kitlesel eylemler ve toplu kıyımlarla insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu savaşların yarattığı yıkım ve savaş esnasında yaşanılan zorluklar ve kaoslar bütün dünyayı etkilemektedir. Söz konusu bu etki çoçukları da kapsamaktadır ve savaşların en ağır bedelin ne yazık ki çocuklar ödemektedirler. Bu bağlamda “Barış Kavramının Sanatsal Uygulamalarda Kurgulanması” başlıklı bu çalışmada, sanat yolu ile savaşın yaratığı üzüntüye dikkatleri çekebilmek, savaşta çocukların yaşadığı acılara duyulan kaygıyı vurgulamak için bir çocuk oyuncak malzemesi olan “balon” ele alınmış ve tasarlanan seramik uygulamalar sanat nesneleri halini alarak izleyiciye sunulmuştur. Ayrıca, bir iletişim aracı olarak sanatın savaşlara karşı duruşu ve bunun da getirisi olarak anlatılmak istenen durum karşısında farkındalık yaratabilme gücü üzerinde durulup, bu alanda çalışan sanatçılar ve sanat örnekleri üzerinden konu tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T08:47:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record