Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu Lorasdağı, Berrintr_TR
dc.contributor.authorGüloğlu Ulusal, Şeydatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:03Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:03Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2506
dc.description.abstractThe change that developing communication technologies creates to time and space, increases cultural sharing. This situation with the effect of the globalization results in debating over the culture in the axis of local global. Especially daily cultural subjects and popular cultural products give chance to culture to spread with the effect of globalization. Within this direction this thesis is based on that the local cultures will not disappear against the global culture and with having some changes they will remain. This claim is examined via cinema, which is an important communications tool for spreading the culture. Despite of the genre and subject of the cinema, which is a part of national values and culture and with serving culture to be globalized, is an area where local cultures show themselves on the global arena.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGlobalizationtr_TR
dc.titleKüresel Yerel Eksende Cem Yılmaz Filmleri: G.O.R.A., A.R.O.G. ve Yahşi Batı Filmleri Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/989tr_TR
dc.bolumSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetGelişen iletişim teknolojilerinin zaman-uzam algısında yarattığı değişim kültürel paylaşımı arttırmaktadır. Bu durum küreselleşmenin etkisiyle yerel küresel eksende kültürün tartışılmasına neden olmaktadır. Özellikle gündelik yaşantıya ait kültürel öğeler ve popüler kültür ürünleri küreselleşmenin etkisiyle kültürün yayılmasına imkan tanımaktadır. Bu doğrultuda tez, küresel bir kültürün varlığına karşı yerel kültürlerin yok olmayacağı, bazı değişiklikler geçirse de var olmaya devam edeceği iddiasına dayanmaktadır. Bu iddia ise, kültürün yayılmasında önemli kitle iletişim araçlarından biri olan sinema üzerinden incelenmektedir. Konusu ve türü ne olursa olsun üretildiği ülkenin ulusal değerleri ve kültürünün bir uzantısı olan sinema, kültürün küreselleşmesine hizmet etmenin yanında, yerel kültürlerin, küresel alanda kendisini gösterebileceği bir alandır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record