Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş Turgut, Özden
dc.contributor.authorKebapçıoğlu, Mesut
dc.date.accessioned2021-07-13T13:00:48Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25077
dc.description.abstractTV series and film productions, which have started to take more place in our lives with the developing technology day by day, have become easily accessible thanks to digital platforms besides television. These digital media platforms, which emerged after the age of computer technology and internet, have significantly increased the production of TV series and films. The rivalry experienced as a result of this increase also affected the title sequence designs and enabled significant progress to be made in this field. High-quality title designs, which have become one of the important factors that increase the expectation on a movie or TV series, prepare the audience for the atmosphere of the production they will watch. Title designs, which emerged with the development of motion graphics, have become a different sector today, although not given enough importance in the past, and have begun to be designed in a structure that summarizes the content with color, texture, typography, music, time, fiction and movement elements. In this thesis, the development process of motion graphics and title design from the past to the present has been examined, and in this context, the changes that the series titles designed in our country have experienced during this process have been examined in terms of content and form.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHareketli grafiklertr_TR
dc.subjectMotion graphicstr_TR
dc.subjectJenerik tasarımıtr_TR
dc.subjectDizi jenerikleritr_TR
dc.subjectMain title designtr_TR
dc.subjectCrime TV seriestr_TR
dc.subjectPolisiye dizilertr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectGraphic designtr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titlePolisiye Dizi Jeneriklerinde Görsel Tasarım Sorunları ve Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHer geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan dizi ve film yapımları, günümüzde televizyonun dışında sayısal platformlar sayesinde de kolaylıkla ulaşılabilecek duruma gelmiştir. Bilgisayar teknolojisi ve internet çağının ardından ortaya çıkan bu sayısal medya platformları, dizi ve film yapımlarını önemli derecede artırmıştır. Bu artış sonucunda yaşanan rekabetler, jenerik tasarımlarına da etki ederek bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Film ya da dizi üzerine beklentiyi yükselten önemli etkenlerden biri haline gelen kaliteli jenerik tasarımları, seyirciyi izleyeceği yapımın atmosferine hazırlayarak adapte olunmasını sağlamaktadır. Hareketli grafiklerin gelişimiyle ortaya çıkan jenerikler, geçmişte yeterince önem verilememesine karşın günümüzde farklı bir sektör haline gelerek, renk, doku, tipografi, müzik, zaman, kurgu ve hareket öğeleriyle içeriği özetleyen bir yapıda tasarlanmaya başlamıştır. Bu tez çalışmasında, geçmişten günümüze hareketli grafiklerin ve jenerik tasarımının gelişim süreci irdelenmiş, bu bağlamda ülkemizde tasarlanan dizi jeneriklerinin bu süreç boyunca yaşadıkları değişimleri içeriksel ve biçimsel yapıda incelenmeleri yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T13:00:48Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR
dc.subtypeimagetr_TR
dc.subtypevideotr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record