Show simple item record

dc.contributor.advisorTuran, Figen
dc.contributor.authorİşlek, Sinem
dc.date.accessioned2021-07-13T13:25:12Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25081
dc.description.abstractThis study aimed to examine the effect of the parent-implemented shared book reading early literacy intervention program for children at risk in terms of socioeconomic conditions on early literacy skills. The study group consisted of students attending the nursery classes at Yıldırım Beyazıt Elementary School and Tandoğan Şehit Celaleddin İbiş, connected to the Ministry of National Education, in Ankara Province center during 2019-2020 academic year. One of the nursery classes of the schools was assigned to the experimental and the other was assigned to the control group randomly. A total of 34 children was included in the study group, out of which the experimental group consisted of 17 children and the control group consisted of 17 children. Pretest-posttest control group quasi-experimental design was used in the study. In the study, the parents of the children in the experimental group were trained about the parent-implemented early literacy intervention program, and the children in the experimental group were administered shared book reading, early literacy intervention program by their parents for 12 weeks. After the pre-tests were applied, the children in the control group continued with the program of their classes. Post-tests were applied to both groups after the application. Denver Developmental Screening Test (DGTT) II, Home Early Literacy Environment Scale (EVOK), Turkish Early Language Development Test (TEDİL), Early Literacy Test (EROT), Early Childhood Print Awareness Skills Checklist and Nonword Repetition Test (AST) for collection of the study data were used. The findings obtained from the study showed that the parent-implemented early literacy intervention program has a positive and significant effect on children's home early literacy environment and early literacy skills.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecterken okuryazarlık, ev erken okuryazarlık ortamı, paylaşımlı kitap okuma, sosyoekonomik düzey, ebeveyn uygulamalı müdahaletr_TR
dc.titleSosyoekonomik Düzey Açısından Risk Altında Olan Çocuklarda Paylaşımlı Kitap Okuma: Ebeveyn Uygulamalı Erken Okuryazarlık Müdahalesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada sosyoekonomik koşullar nedeniyle risk altındaki çocuklar için ebeveyn uygulamalı paylaşımlı kitap okuma erken okuryazarlık müdahale programının çocukların erken okuryazarlık becerileri üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Tandoğan Şehit Celaleddin İbiş İlkokulu bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Okulların anasınıflarından biri deney diğeri kontrol grubuna rastlantısal olarak atanmıştır. Deney grubunda 17 ve kontrol grubunda 17 olmak üzere toplam 34 çocuk çalışma grubunda yer almıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada deney grubundaki çocukların ebeveynlerine erken okuryazarlık müdahale programı ile ilgili eğitim verilmiş ve bu gruptaki çocuklara ebeveynleri tarafından 12 hafta boyunca ebeveyn uygulamalı paylaşımlı kitap okuma erken okuryazarlık müdahale programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklar ise ön testler uygulandıktan sonra sınıf öğretmenlerinin uyguladığı programa devam etmişlerdir. Uygulama sonrasında her iki gruba da son testler uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) II, Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Ölçeği (EVOK), Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL), Erken Okuryazarlık Testi (EROT), Erken Çocukluk Dönemi Yazı Farkındalığı Becerileri Kontrol Listesi ve Anlamsız Sözcük Tekrarı Testi (AST) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ebeveyn uygulamalı erken okuryazarlık müdahale programının çocukların ev erken okuryazarlık ortamı ve erken okuryazarlık becerileri üzerinde olumlu ve anlamlı düzeyde etkili olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-01-15T13:25:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record