Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorDağ, Uluçhan
dc.date.accessioned2021-07-13T13:51:59Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25082
dc.description.abstractBelief in hell which is a place of punishment for the spirits of wicked people go after death is common in almost all religions. Hell can have different names and structures in different religions but the common point is that it is a place of torment and suffering. Despite having these negative features, the visual depictions and artistic interpretations of hell continue to be produced and attract attention to this day since the first emergence of belief in hell. The depictions, interpretations, and metaphors of the concept of hell in art make the significance of hell worth examining. The reason why hell has an important place for itself in art and popular culture is in line with the reasons of religions that produce it. When examining why the concept of hell exists in religions and what it means to people, an evaluation can be made on the reasons and significance of the depictions and interpretations of hell in art. The fact that the concept of Hell can be used as a metaphor in expressing feelings such as pain, fear, and hate makes it valuable beyond terms of religion. While the similarity of the concept of hell with life on the earth makes it seem more realistic in the human mind compared to other religious concepts, expressing life on the earth through the metaphor of hell offers a realistic approach to life itself.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectCehennem tasviri
dc.subjectAcı
dc.subjectKorku
dc.subjectNefret
dc.titleİnançlardaki Cehennem Tasvirlerinin Sanatta Duyguların İfadesi Olarak Yorumlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetNeredeyse tüm dinlerde ölümden sonra kötü insanların ruhlarının gideceği bir cezalandırma mekânı olarak cehennem inancı bulunmaktadır. Çeşitli dinlerde farklı isim ve kurgulamalara sahip cehennem anlatılarının ortak yanı buranın bir azap ve işkence yeri olmasıdır. Bu negatif özelliklere sahip olmasına rağmen cehennemin görsel tasvirleri ve sanatsal yorumlamaları, cehennem inancının ilk ortaya çıkışından günümüze kadar üretilmeye ve ilgi görmeye devam etmektedir. Sanatta cehennem kavramının tasvirleri, yorumlamaları ve metafor olarak kullanımları cehennem kavramının insan için mahiyetini incelemeye değer kılmaktadır. Cehennemin sanatta ve popüler kültürde, kendine önemli bir yer edinmesinin nedeni onu ortaya koyan dinlerin kurgulama nedenleri ile paraleldir. Dinlerde cehennem kavramının neden var olduğu ve insan için ne ifade ettiği incelendiğinde sanatta yer alan cehennem tasvirlerinin ve yorumlamalarının nedenleri ve mahiyeti üzerine değerlendirme yapılabilir. Cehennem kavramının acı, korku, nefret gibi duyguların ifadesinde metafor olarak kullanılabilmesi ona dini yönünden daha öte bir ehemmiyet kazandırmaktadır. Cehennem kavramının dünya yaşamına benzerliği onu insan zihninde diğer dini kavramlara göre daha gerçekçi kılarken, dünya hayatını da cehennem metaforu üzerinden anlatmak hayata gerçekçi bir yaklaşım sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T13:51:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record