Recent Submissions

  • Laboratuvar Çalışma Güvenliği El Kitabı 

    Dalkara, Sevim; Saraç, Selma (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
    30.06.2012 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin çok sayıda yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Bunlardan biri olan "Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince, "az tehlikeli işyerleri" ...