Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorBayaner, Sevda
dc.date.accessioned2021-07-14T12:33:49Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-17
dc.identifier.citationAtilla Galatalı. (1965). Hacettepe Hastanesi Seramik Duvar Panosu. Kişisel Arşiv. 2017 Atilla Galatalı. (1965). Hacettepe Hastanesi Seramik Duvar Panosu. Kişisel Arşiv, 2017 Antmen, Ahu. (2009). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık Arketip Nedir? 05.04.2021 https://www.felsefe.net/konu/jungun-arketip-kavrami.78189/ Aslan, E. Şölenay, E. (2011) Seramik Sanatında Soyut Dışavurumculuk. 5. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu/Bildiriler Proceedıngs, Eskişehir. s.33-44. Aslıtürk, Erbay, Gül. (2009). 20. Yüzyılda Çağdaş Türk Seramik Sanatında Avrupa Kaynaklı Etkiler. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk İslam Sanatı Bilim Dalı. İzmir Aşkın, Muhittin. (2007). Kimlik Giydirilmiş Kimlik. Dergipark s.217. Erişim: 18.02.2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32061 Barbara Kruger, İsimsiz (Başka bir kahramana ihtiyacımız yok),. 15.03.2021 https://emmascasestudy.weebly.com/barbara-kruger.html. Bernard Leach. Küresel Vazo. Erişim: 18.06.2021, https://www.tate.org.uk/art/artists/bernard-leach-1478 Bernard Leach. Erişim: 20.05.2021, https://antique-collecting.co.uk/2020/06/15/bernard-leach-a-quick-guide-to-his-ceramics/ Bacanlı, Hasan, (1990). Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Beytur, Tolga. (2017) Carl Gustav Jung’da Bilinçli Davranış Ve İçgüdü. Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı. Kırıkkale Bowie, Malcolm. (2007). Lacan (V. P. Şener, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Buzdağında Bilinç. Erişim: 02.05.2020, fhttps://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0d,_ego_ve_s%C3%BCperego Canbolat, Ayşe. (2016) Amerika’da Çağdaş Seramik Sanatının Gelişiminde Etkili Olan Akımlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, ss.5-13. Carl Gustav Jung. Erişim: 18.03.2021. https://www.pdfdrive2.com/carl-gustov-jung-ve-analitik-psikoloji-e61522372.html CEBECİ, Oğuz (2004). Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki Yayınları. Dalbay, Saim, Ramazan. (2018). “Kimlik” Ve “Toplumsal Kimlik” Kavramı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31) s. 161-176 Erişim: 18.02.2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/557220 Dayıoğlu, Erdem. İsmail. (2017) Ebeveynlerde Kişilik Tipolojisi İle Şiddet Davranışı Ve Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Psikoloji Anabilim Dalı/Klinik Psikoloji Bilim Dalı. İstanbul Depci, Aytemis (2019). Haruki Murakami’nin Romanlarında Öteki Ve Gölge, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Freud, S. (2010). Rüya Yorumları II. (A. Kanat, Çev.). İzmir: İlya Yayınevi Gençtan, Engin. (1998). Psikianaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi Grayson Perry, Comfort Blanket. Erişim: 10.03.2021 https://www.artsy.net/artwork/grayson-perry-comfort-blanket Grayson Perry. Golden Ghosts. Erişim:10.03.2021. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/turner-prize-2003/turner-prize-2003-artists-grayson-perry Grayson Perry, Kafeste Kavga Edenlerin Secdesi. Erişim: 10.03.2021 https://vesaire.org/grayson-perrynin-kucuk-farkliliklari/ Işıkhan, Buse, (2013). Yarı Türk Yarı Alman Ailelerde Kültür Transferi Kimlik Algısı (Berlin Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. İzmir, Mutluhan. (2013). Öznenin Diyalektiği Hegel, Sartre ve Lacan. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. İsimsiz. Erişim: 26.03.2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0d,_ego_ve_s%C3%BCperego Jackson Pollock. İsimsiz (Atölyesinde Çalışırken). Erişim: 19.04.2021, https://indigodergisi.com/2016/10/jackson-pollock-amerikan-soyut-disavurumculuk/ Jackson Pollock. The Moon Woman Cuts the Circle (Ay Kadın Daireyi Kesiyor). 1943. (Tuval Üzerine Yağlıboya, 109.5 x 104 cm. Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris). Erişim: 19.04.2021, https://www.jackson-pollock.org/moon-woman-cuts-the-circle.jsp Jung, Gustav. Carl. (2006). Analitik Psikoloji (E. Gürol, Çev.) İstanbul: Payel yayınevi. Jung, Gustav. Carl. (2011). “Arketip” kavramı üzerine 1934 ve 1938. Charles Harrison, Paul Wood (Ed.). Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi (çev. Gürses), s.412-415 İstanbul: Küre Yayınları. Kalay, Leman. (2013). Seramik Sanatında Minimalist Düzenlemeler. Sanatta Yeterlilik Raporu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı. Ankara Kamışoğlu, Öztürk, Süreyya. (2012). Jackson Pollock ve Jung İlişkisi. Yüksek Lisans. Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Resim Anasanat/Anabilim Dalı. İstabul Kaplanoğlu, Melek. (2019). İnsancıl (Hümanist) Kuram (Üçüncü Güç) – Carl Rogers & Abraham H. Maslow, remcdbcrb. Erişim:10.05.2021. https://remcdbcrb.org/insancil-humanist-kuram-ucuncu-guc-carl-rogers-abraham-h-maslow/ Kavrayan, Saç, Çiğdem. (2019). Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme. İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 6, s.63-77 Kehoe, Lesley. (2013). Master In Clay. Lesley Kehoe Galleries, Erişim: 18.05.2021. https://www.kehoe.com.au/exhibitions/satoru-kayoko-hoshino/ Lawson Oyekan. “Passage Pot” serisinde kase. 1996. Erişim: 20.04.2021, https://maaklondon.irostrum.com/BiddingProcess/BiddingScreen/219?pageNumber=17 Lawson Oyekan. Coming Up for Air. (48.9 × 23.5 × 21 cm/ Porselen) Erişim: 20.04.2021, https://emuseum.mfah.org/objects/86365/coming-up-for-air Marshall, Gordon. (1999). Sosyoloji Sözlüğü (O. Akınhay, D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Özcüler, Eren. (2015). İsteme ve Akıl İlişkisi Üzerine İki İnsan Görüşü: Freud Ve Lacan. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe Anabilim Dalı. Ankara. Özkalp, Enver, (2004). Toplumsallaşma. Enver Özkalp (Ed.). Davranış Bilimlerine Giriş, s. 75-92. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Papila, Aytül. (2007) Kimliğin Anlatım Aracı Olarak Sanat. Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences, 1, s.176-190 Peter Voulkos. Untitled Stack. Erişim: 14.04.2021, https://www.voulkos.com/frameportfolio.html Psişe Nedir? Erişim:20.03.2021. https://www.kreatifbiri.com/insana-insancil-bakis-2-carl-gustav-jung/ Richard, Lionel. (1999). Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi (B. Madral, S. Gürsoy, İ. Usmanbaş, Çev.). İstanbul: Remzi Kirabevi. Satoru Hoshino. Erişim: 22.05.2021, http://joseantonio-sarmiento.com/portfolio/workshops/ Satoru Hoshıno. “Beginning Form – Spiral ‘17”. 2017. ( füme pişmiş toprak 850 ° C, siyah taş eşya 1230 ° C 230.0 x 374.0 x 600.0cm (dikili parça 90.0 x 90.0 x 90.0cm), Erişim: 22.05.2021, https://www.dobellartfoundation.org.au/our-work/dobell-exhibition-grant Saygı, Umut. (2015). Lacan’ın Ayna Evresi ve İbn Arabi’nin Ayna Metaforu Üzerine Bir Karşılaştırma. İtaatsiz, Erişim: 05.04.2021 https://itaatsiz.org/?p=1426 Tuskan, Alisbah, Aydeniz. (2012). Toplumsal Cinsiyet Toplumda Kadına Biçilen Roller Ve Çözümleri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99. s.445. Erişim: 12.03.2021. https://www.artfulliving.com.tr/sanat/bir-sorgulama-alani-olarak-espulsa-i-19919 Taşkesen, Selma. (2018). Soyut Dışavurumculuk Akımının Performans Sanatına Etkisi Ve Rol Değiştiren Beden Olgusu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 41, s. 166-182. Turay, Anna. 1996. Toprağın Ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı - Poet Of Earth And Sun Attila Galatalı. Çanakkale: Mas Matbaacılık A.Ş. Vassily Kandinsky. İsimsiz (İlk Soyut Suluboya). 1910. (Kağıt üzerine suluboya ve Hint mürekkebi ve kalem, 49,6 × 64,8 cm). Erişim: 03.04.2021 https://www.wassilykandinsky.net/work-28.php Yağmur, Önder. (2007). Modern Sanatın Takı Sanatına Yansımaları. Yüksel Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Erzurum.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25105
dc.description.abstractHuman wants to exist due to his nature and this existence reveals itself with the concept of self. The desire to exist begins with the human being's getting to know himself from birth and interacting with the outside world. Following William James, who added the concept of self to the science of psychology, Lacan and Cooley associate the self with the "mirror phase", "mirror self" theory, explaining that the individual first notices himself in infancy. Carl Gustav Jung explains the self in his archetypal theory, which he added to his collective unconscious concept. The aim of this research is to examine the concept of self in different theories and disciplines and in relation to the field of visual arts. The approaches of various artists from the field of visual arts are evaluated through their productions. In personal art practice, identity and self conflict find expression in relation to amorphous abstract ceramic forms with various materials such as glass and mirrors.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBenliktr_TR
dc.subjectAyna evresi
dc.subjectAyna benlik
dc.subjectSoyut seramik
dc.subjectSeramik
dc.subjectAyna
dc.subjectCam
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleBenlik Kavramının Oluşumunun Soyut Seramik Formlarda Yorumlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsan yapısı gereği var olmak ister ve bu varoluşu kendini benlik kavramı ile ortaya koymaktadır. Var olma isteği insanın doğumdan itibaren kendini tanımaya ve dış dünya ile etkileşime girmekle başlamaktadır. Benlik kavramını psikoloji bilimine katan William Jamesın ardından, Lacan ve Cooley’in benliğe ‘ayna evresi’ , ‘ayna benlik’ kuramıyla ilişkilendirerek, bireyin ilk kez kendini bebeklik çağında fark ettiğini açıklamaktadır. Carl Gustav Jung ise benliği kendi kolektif bilinçdışı kavramına kattığı arketip kuramında açıklamaktadır. Bu araştırmanın amacı benlik kavramını farklı kuram ve disiplinlerde ele alarak görsel sanatlar alanı ile ilişkilendirerek incelenmektedir. Görsel sanatlar alanından çeşitli sanatçıların, konuya ilişkin yaklaşımları, üretimleri üzerinden değerlendirilmektedir Kişisel sanat pratiğinde, kimlik ve benlik çatışması, amorf soyut seramik formların, cam, ayna gibi çeşitli malzemelerle ilişki içinde ifade bulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-14T12:33:49Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypevideotr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record