Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp, Mümtaz
dc.contributor.authorKilinc, Hazel Büşra
dc.date.accessioned2021-07-16T07:36:16Z
dc.date.issued2021-07
dc.date.submitted2021-06-29
dc.identifier.citationYüksek Lisans Sanat Çalışması Raporutr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25108
dc.description.abstractThe interactional state that happens alongside with every environmental factor after the subject has been thrown to the world is inevitably a situation which influences image. As it is stated in the introduction, this interactional state is essentially a reason of existence for the image. During the examination conducted in this report, the areas such as how the eye sees things and the ways of seeing/viewing, which become diversified in time, affect the sight are traced; how the technical images are formed, how they have changed over time and their position today are analysed. Although interface is perceived as a means of producing a technical image production, this report discusses all of its effects in the place of subject. The seeing/viewing methods that are mentioned in the first section of this report are conferred as steps in interface-image relation. This criterion, alongside with interface being interpreted as layered, invisible curtains brings a variety of questions about the new aspects of the image. Report further elaborates with applications in the separation of time as subject/machine and sight as a time constraint. One major difference in these appears to be memory. This case is discussed with image’s position today.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArayüztr_TR
dc.subjectİmge
dc.subjectGörüntü
dc.subjectTeknik görüntü
dc.subjectZaman sıkışması
dc.titleÖzne Arayüz İlişkisi Dahilinde İmgenin Yeni Durumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖznenin dünyaya fırlatılması ardından tüm çevresel faktörler ile birlikte gerçekleşen etkileşim hali, kaçınılmaz olarak imgeyi de etkisi altına alan bir durumdur. Raporun giriş bölümünde de değinildiği üzere, esasen bu etkileşim halinin imgenin varlık itkilerinden birisi olduğu söylenebilir. “Özne Arayüz İlişkisi Dahilinde İmgenin Yeni Durumu” başlıklı bu raporda, imgenin bugün için, özne-arayüz ilişkisi ekseninde yeni durumları incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, gören gözün neyi nasıl gördüğü ve zaman içinde çeşitlenen görme/görüntüleme yollarının bakış üzerindeki etkisinin izleri sürülmüştür. Bu anlamda teknik görüntülerin nasıl meydana geldiği, zaman içindeki değişimleri ve günümüzdeki konumuna da değinilmiştir. Özetle bir ön/ara sayfa anlamına gelen arayüz, bugün için bir tür teknik görüntü yöntemi gibi duyulsa da rapor dâhilinde öznenin konumundaki diğer tüm etkileri ile birlikte ele alınmak istenmiştir. Birinci bölüm boyunca sözü edilen teknik yollarla üretilen tüm görme/görüntüleme yöntemleri arayüz-imge ilişkisinde birer basamak olarak görülmüştür. Arayüzler, adeta görünmez bir perde gibi imge ile özne arasına giren katmanlar olarak yorumlanırken bu durum imgenin yeni halleri üzerine birtakım soruları da beraberinde doğurmuştur. Rapor kapsamında görüntünün bir zaman sıkışması olarak ele alınması durumu ve zaman deneyiminin özne/makine olarak ayrılması hali uygulamalar ile pekiştirilmiştir. Buradaki temel farklardan birisi bellek gibi dururken bu durum imgenin bugünkü konumuyla birlikte ele alınmak istenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-16T07:36:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record