Show simple item record

dc.contributor.advisorAkın, Levent
dc.contributor.authorMasai, Abednego Nzyuko
dc.date.accessioned2021-07-29T12:37:20Z
dc.date.issued2021-07-06
dc.date.submitted2021-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25146
dc.description.abstractThe study aim was to investigate implementation of personal protective measures among international students during COVID-19 pandemic. A total of 758 students from 95 countries were observed between October 2020 and March 2021. Their frequency of implementing the personal protective measures and their reported cases of ILIs were examined. Kaplan-Meier analysis was used to compare the occurrence of symptoms of ILIs among students who adhered and those who did not adhere to the measures. A multivariate Cox proportional regression was performed to investigate the relationships between frequency of implementing the personal protective measures and reported cases of ILIs. A total of 139 (18.3%) students reported symptoms of ILIs. Study findings showed that students who frequently wore facemasks were 33.6% less likely to show symptoms of ILIs adjusting for all the other personal protective measures (HR=0.664, 95%CI=0.494-0.893, p=0.006). Students who frequently disinfected their hands were 17.1 % less likely to report symptoms of ILIs (HR=0.821, 95%CI=0.793- 0.915, p=0.029). Furthermore, students who exercised social distancing measures were 23.5% less likely to report symptoms of ILIs adjusting for the other measures (HR= 0.765, 95%CI=0.610 - 0.960, p=0.020). Students whose personal protective measures were below the median were found to experience 2 times more cases of ILIs than students who scored above the median (HR=2.16, 95%CI=1.53-3.05, P<0.001). Study findings indicate the need to train students how to protect themselves from common airborne infections. The study also provides information about the effectiveness of personal protective measures in preventing acute respiratory infections among international students.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDavranış değişikliği; Grip benzeri hastalık; Uluslararası öğrenci; Kişisel koruyucu önlemtr_TR
dc.titleKNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF INTERNATIONAL STUDENTS STUDYING HIGHER EDUCATION IN TURKEY TOWARDS PERSONAL PROTECTIVE MEASURES AGAINST COVID-19tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma koronavirüs salgını sırasında uluslararası öğrencilerin kişisel koruyucu önlemler uygulanmalarını amaçlanmıştır. Ekim 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 95 ülkeden gelen 758 uluslararası öğrenci izlenmiştir. Kişisel koruyucu önlemleri uygulama sıklıkları ve bildirilen GBH vakaları incelenmiştir. Kaplan-Meier analizi, kişisel koruyucu önlemlere uyan ve uymayan öğrenciler arasında GBH semptomlarının oluşumunu karşılaştırmak için kullanılmıştır. Çok değişkenli Cox regresyon anlalizi, kişisel koruyucu önlemleri uygulama sıklığı ve bildirilen GBH vakaları arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılmıştır. Toplam 139 (% 18, 3) öğrenci grip benzeri hastalık belirtileri bildirmiştir. Sık sık maske kullanan öğrencilerin GBH belirtilerini gösterme olasılıklarının % 33,6 daha az olduğu görülmüştür (Hazard Oranı = 0,664, % 95 CI = 0,494-0,893, p = 0,006). Ellerini sık sık dezenfekte eden öğrencilerin GBH belirtilerini göstereme olasılıkları % 17,1 daha düşük olmuştur (Hazard Oranı = 0,821, % 95 CI = 0,793-0,915, p = 0,029). Dahası, sosyal mesafe uygulayan öğrencilerin GBH belirtilerini gösterme olasılıkları % 23,5 daha düşüktü (Hazard Oranı = 0,765, % 95 CI = 0,610 - 0,960, p = 0,020). Kişisel koruyucu önlemleri medyanın altında olan öğrencilerin, medyanın üstünde puan alan öğrencilere göre 2 kat daha fazla GBH gösterdikleri görülmüştür (Hazard Oranı = 2,16, % 95 CI = 1,53-3,05). Çalışma bulguları, öğrencileri yaygın havayolu enfeksiyonlardan nasıl koruyacaklarını eğitim programlarının başlatılması ihtiyacını göstermektedir. Çalışma ayrıca, uluslararası öğrenciler arasında akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede kişisel koruyucu önlemlerin etkinliği hakkında bilgi sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-29T12:37:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record