Now showing items 1-10 of 1

  apopitoz (1)
  bakır oksit nanoparçacıkları (1)
  DTPA (1)
  hücre içi kalsiyum düzeyi (1)
  interlökin-6 (1)
  interlökin-8 (1)
  karışım toksisitesi (1)
  mitokondriyal membran potansiyeli (1)
  MTT (1)
  NAC (1)