Show simple item record

dc.contributor.advisorKalfa, Mahir
dc.contributor.authorYavaş, Adem
dc.date.accessioned2021-09-01T11:29:51Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-11
dc.identifier.citationYavaş (2021)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25274
dc.description.abstractIt is very important for Turkish children living in the Netherlands to identify with their mother tongue and be aware of cultural and historical values. In this context, public authorities in Turkey, the Ministry of Foreign Affairs as well as the Ministry of Education, have provided a wide variety of textbooks, technologic course materials and Turkish teachers through civil society organizations, for the purpose of offering Turkish language lessons. Within the scope of this study, a case study, one of the qualitative research methods, was used to determine the opinions of Turkish children on which technologies are used in teaching basic language skills such as listening, speaking, writing and reading in their mother tongue. Case study is the type of pattern in qualitative research that can be both the product and the object of the research. In other words, case study is a qualitative approach in which the researcher collects detailed and in-depth information about real life, a current system or multiple constrained situations in a certain time period through observations, interviews, documents and reports (Creswell, 2018). The field research of this study was carried out in the Netherlands. The extent to which the use of technological tools is included in the educational environment and the competencies of teachers in the use of technological tools in Turkish teaching lessons will come to the fore.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürkçe öğretimi ve teknolojitr_TR
dc.subjectAvrupa'da Türkçe derslertr_TR
dc.subjectHollanda’da Türkçe eğitimitr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleHollanda'da Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Dersi̇nde Teknolojinin Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHollanda’da yaşayan Türk çocuklarının ana dillerine, kültürel ve tarihî değerlerine sahip çıkma bilincinde olmaları çok önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’den resmî makamlarca, gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Hollanda’da yaşayan Türk çocuklarına yönelik Türkçe dersleri alabilmeleri konusunda, sivil toplum kurumları aracılığıyla eğitim vermek üzere çeşitli seviyelerde ders kitapları, Türkçe öğretmenleri ve teknolojik ders materyalleri gönderilmektedir. Bu çalışma kapsamında Türk çocuklarının ana dillerinde dinleme, konuşma, yazma ve okuma gibi temel dil becerileri öğretiminde hangi teknolojilerin kullanıldığına dair görüşlerinin saptanması için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması araştırmanın hem ürünü hem de nesnesi olabilecek nitel araştırma içerisindeki desen türüdür. Başka bir deyişle durum çalışması, araştırmacının gerçek yaşam, güncel bir sistem veya belli bir zaman içindeki çoklu sınırlandırılmış durumlar hakkında gözlem, görüşme, doküman ve raporlar aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi topladığı nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2020). Alan araştırması Hollanda'da gerçekleştirilen bu çalışmada, teknolojik araçların kullanımına eğitim ortamında ne kadar yer verildiği ve öğretmenlerin Türkçe öğretimi derslerinde teknolojik araçların kullanımı konusundaki yeterlilikleri ön plana çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:29:51Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record