Show simple item record

dc.contributor.advisorCan Daşkın, Nilüfer
dc.contributor.authorYöney, Reyyan Zülal
dc.date.accessioned2021-09-01T11:39:50Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-23
dc.identifier.citationYöney, R. Z. (2021). Assuming learner behavior as an interactional resource in L2 testing and evaluation classroom interaction in a teacher education context [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25287
dc.description.abstractThis study uncovers an unexplored phenomenon of “Assuming Learner Behavior” (ALB) emerging within the context of testing and evaluation course in an English Language Teaching (ELT) program by using Conversation Analysis (CA). It involves the analysis of video-recorded classroom interaction (12 hours) of fourth year ELT students and an ELT professor in a university in Ankara, Turkey. Using CA, this study has investigated how the phenomenon of ALB emerges in the classroom interaction of pre-service teachers during feedback and presentation sessions in the testing and evaluation course. Moreover, this study has explored the interactional functions of ALB in different sequential positions and how pre-service teachers’ orient to the different aspects of test items by means of ALBs. In addition, the analysis has indicated that ALB creates learning opportunities for pre-service teachers in developing their testing and evaluation knowledge and skills. In light of these findings, this study provides insights into classroom interaction in a higher education context in general and has implications for L2 teacher education, classroom learning of pre-service teachers, and the development of testing and evaluation knowledge and skills.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectClassroom interactiontr_TR
dc.subjectAssuming learner behaviortr_TR
dc.subjectEnglish language teachingtr_TR
dc.subjectTesting and evaluationtr_TR
dc.subjectL2 teacher educationtr_TR
dc.subjectConversation analysistr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleAssuming Learner Behavior as an Interactional Resource in L2 Testing and Evaluation Classroom Interaction in a Teacher Education Contexttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İngilizce Öğretmenliği programı ölçme ve değerlendirme dersi bağlamında, daha önce araştırılmamış olan “Öğrenci Davranışı Varsayımı” (ÖDV) olgusunu Konuşma Analizi (KÇ) kullanarak ortaya çıkarmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği ölçme ve değerlendirme dersini almakta olan son sınıf öğrencileri ile dersi vermekte olan profesörün sınıf etkileşiminin (12 saat) video kayıtlarının analizi yapılmıştır. KÇ yöntemi ile bu çalışmada ÖDV olgusunun, ölçme ve değerlendirme dersinde geri dönüt ve sunum oturumları sırasında öğretmen adaylarının sınıf etkileşiminde nasıl ortaya çıktığı araştırılmıştır. Buna ek olarak, bu çalışma, ÖDV’nin farklı dizisel pozisyonlardaki etkileşimsel işlevlerini ve öğretmen adaylarının ÖDV'ler aracılığıyla test ögelerinin farklı boyutlarına nasıl yöneldiklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, analizler sonucunda ÖDV'nin öğretmen adayları için ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından öğrenme fırsatları oluşturduğu gözlenmiştir. Bu bulguların ışığında, bu çalışma, bir yükseköğretim kurumu bağlamında sınıf etkileşiminin anlaşılmasına katkı sağlamakta ve öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarının sınıfiçi öğrenmesi ile ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için uygulamalar sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:39:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess