Show simple item record

dc.contributor.advisorAkı, Esra
dc.contributor.authorAkel, Sultan
dc.date.accessioned2021-09-24T11:06:53Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25367
dc.description.abstractThis study was planned to examine the validity and reliability of the Life Balance Inventory in individuals diagnosed with schizophrenia. The study involved 52 individuals with a diagnosis of schizophrenia, age from 26 to 64. Psychopathology assessments of individuals were completed using the Clinical Global Impression Scale (CGI) and the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Factor analysis was performed within the framework of structure validity to examine the validity of the inventory. When looking at correlation the LBI with the sub-scales, Health sub-scale with moderate (r=0,563; p< 0,05), Relationships (r=0,727; p< 0,05) and the Identity (r=0,795; p< 0,05) sub-scales with high intensity and Challenge/Interest sub-scale (r=0,804; p<0,05) has a very high degree of. Correlations of LBI with psychopathology assessments were examined and a negative directional weak (r=0,405; p< 0,05) correlation with KGI was observed. Negative directional weak correlation with PANSS total score (r=0,385; p=0,05) correlation was observed, while a moderate correlation (r=0,456; p< 0,05) was found in a negative direction with the PANSS negative symptoms sub parameter. Test-retest method and internal consistency analysis method were used for the reliability study of LBI. The Cronbach alpha coefficient for the scale was calculated for each subscale. Internal consistency coefficients of the subscales were calculated as α=0,706 for Health, α=0,695 for Relationships, α=0,723 for Identity, α=0,656 for Challenge/Interest and Cronbach alpha coefficient α =0,842 for inventory, respectively. According to these findings, the internal consistency of the scale is quite reliable. A second evaluation was performed after 8-10 days for the individuals who participated in the study in the retest application. The correlation coefficient between the data obtained from the first application and the second application was found to be 0,89. These findings show that the internal consistency of LBI and its invariance with time are high. As a result, LBI was found to be a valid and reliable tool for evaluating individuals diagnosed with schizophrenia.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectŞizofrenitr_TR
dc.subjectYaşam dengesitr_TR
dc.subjectGeçerliliktr_TR
dc.subjectGüvenilirliktr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleYaşam Dengesi Envanteri'nin Şizofreni Tanısı Alan Bireylerde Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, şizofreni tanısı alan bireylerde Yaşam Dengesi Envanteri (YDE)’nin geçerlilik ve güvenilirliğini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmaya yaşları 26-64 arasında değişen şizofreni tanısı olan 52 birey katılım gösterdi. Bireylerin psikopatoloji değerlendirmeleri Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİ) ve Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) kullanılarak tamamlandı. Envanterin geçerliliğini incelemek için yapı geçerliliği kapsamında faktör analizi yapıldı. YDE’nin alt ölçekler ile korelasyonuna bakıldığında Sağlık alt ölçeği ile orta şiddette (r=0,563; p< 0,05), İlişkiler (r=0,727; p< 0,05) ve Kimlik (r=0,795; p< 0,05) alt ölçekleri ile yüksek şiddette ve Zorluk/ilgi alt ölçeği ile de (r=0,804; p< 0,05) çok yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. YDE’nin psikopatoloji değerlendirmeleri ile korelasyonları incelenmiş ve KGİ ile negatif yönlü zayıf derecede (r=0,405; p< 0,05) korelasyonu görülmüştür. PANSS toplam puanı ile negatif yönlü zayıf derecede (r=0,385; p=0,05) korelasyon görülürken PANSS Negatif Belirtiler alt parametresi ile de yine negatif yönde orta şiddette (r=0,456; p< 0,05) korelasyon tespit edilmiştir. YDE’nin güvenilirlik çalışması için test-tekrar test yöntemi ve iç tutarlılık analiz yöntemi kullanıldı. Her bir alt ölçek için ölçek için Cronbach alfa katsayısı hesaplandı. Sırasıyla alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları; Sağlık için α=0,706, İlişkiler için α=0,695, Kimlik için α=0,723, Zorluk/İlgi için α=0,656 ve envanterin Cronbach alfa katsayısı α =0,842 olarak hesaplandı. Bu bulgulara göre ölçeğin iç tutarlılığı oldukça güvenilirdir. Tekrar test uygulamasında çalışmaya katılan bireylere 8-10 gün sonra ikinci değerlendirme yapıldı. İlk uygulama ve ikinci uygulamadan elde edilen veriler arasında korelasyon katsayısı 0,89 olarak tespit edildi. Bu bulgular YDE’nin iç tutarlılığının ve zamana göre değişmezliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak YDE’nin, şizofreni tanısı alan bireyleri değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulundu.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-03-29T11:06:53Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record