Recent Submissions

  • Stabilite ve Reaksiyon Kinetiği 

    Şumnu, Murat (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
    Ülkemizde Türkçe ders kitabı sayısının çok sınırlı olması ve hatta bazı konularda hiç kitap olmaması önemli bir eksikliktir. Öğrencilere ders teksiri verilmesi veya öğrencilerin derslerde not tutmaları yerine, çeşitli ...
  • Parental Preparatlar Teknolojisi 

    Şumnu, Murat (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
    Sanayileşme olgusunun en çok değişime uğrattığı mesleklerden biri kuşkusuz eczacılık ve özellikle Farmasötik Teknoloji konulandır. Buna rağmen, ülkemizde yayımlanmış Türkçe ders kitabı sayısının çok sınırlı olmasının büyük ...