Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıkhan, Vedattr_TR
dc.contributor.authorYıldırım, Şeydatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:35:41Z
dc.date.available2015-10-15T07:35:41Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2543
dc.description.abstractThe purpose of this research is to set the dynamics of the relations established by the children who stay at child home with their environment within the scope of social protection system from the integrative viewpoint of the Convention on the Rights of the Children. For this purpose data relating to the social-demographic features and protection processes of the children who stay at child home have been collected and children s relations with their families, their relations within the child home system, their relations with the systems out of the house, social activities they attend and the physical conditions of the child homes have been comparatively approached with the conditions of the children who stay with a family. Mixed research model including both quantitative and qualitative design has been used in the research.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSocial worktr_TR
dc.titleÇocuk Evlerinde Kalan Çocukların İlişki Dinamikleri: İzmir Örneğitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2013/802tr_TR
dc.bolumSosyal Hizmettr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı; çocuk hakları sözleşmesinin bütüncül bakış açısıyla toplumsal koruma sistemi içinde çocuk evinde kalan çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkilerin dinamiklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çocuk evinde kalan çocukların sosyo-demografik özellikleri ve korunma süreçlerine ilişkin veriler toplanmış ve çocukların aileleri, çocuk evi sistemi içindeki ve ev dışındaki sistemlerle ilişkileri, katıldıkları sosyal faaliyetler ve çocuk evlerinin fiziksel koşulları aile yanında kalan çocukların durumları ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırmada hem nicel hem de nitel tasarımı içeren karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde İzmir'de çocuk evinde kalan12-18 yaş arası 101 çocuğa ve kontrol grubu olarak da İzmir'de devlet okulunda eğitimine devam eden 12-18 yaş arasındaki 142 aile yanında yaşayan çocuğa araştırmacının geliştirdiği görüşme formu uygulanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record