• Organik Stereokimya 

      Kagan,Henri; Whiting,U. H; Whiting,M. C; Saygılı, Nezire (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014)
      Stereokimya, farklı bir bilim değil kimya biliminin bir alt alanıdır. Bu alan organik kimya kitaplarında oldukça uygun bir biçimde ayrı bir bölüm olarak bulunmaktadır. Stereokimya, organik kimya içinden doğduğu ve organik ...