Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorÇalışmış, Cennet
dc.date.accessioned2022-03-01T07:49:06Z
dc.date.issued2022-02
dc.date.submitted2022-01-20
dc.identifier.citationÇalışmış, C. (2022).A Conversation Analytic Study On Critical Intercultural Awareness In Task- Enhanced Virtual Exchange [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25951
dc.description.abstractAdvances in online communication technologies offer many opportunities for language learning and intercultural exchange.Through these advancements, telecollaboration has been a recent focus in educational settings and itsimplications have come into prominence in language teaching. However, the social actions and cultural practices performed in these settings and opportunities for critical intercultural awareness (CIA) have been investigated only to a limited extent. From this point of view, drawing upon the 10 hours of screen recordings of over a 4-weeks period of video-mediated task-oriented interactions in eleven tasks in a virtual exchange project between two universities from Turkey and Tunisia, this study contributes to the emergence of opportunities for interactants’ critical intercultural awareness (CIA) through a telecollaborative exchange project. By applying the principles of Conversation Analysis methodology, this study aims to describe how an assessment sequence is identified and how assessments are constructed sequentially, and how the first assessment makes the second assessment relevant in and through intercultural tasks. The findings present various uses of lexical and grammatical items and positive or negative assessing responses towards cultural behaviors. The result from analyzing the study suggested that proffering assessments is closely embedded within the enhancement of critical intercultural awareness (CIA). As a CA study to explore critical intercultural awareness (CIA), the findings of this study are expected to bring a new perspective to interculturality and highlight significant implications interactional organization of assessments with its contribution to the online language learning and telecollaboration.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCritical intercultural awaranesstr_TR
dc.subjectAssessment
dc.subjectIntercultural communication
dc.subjectTelecollaboration
dc.subjectConversation analysis
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleA Conversatıon Analytıc Study On Crıtıcal Intercultural Awareness In Task Enhanced Vırtual Exchangetr_en
dc.title.alternativeGörev Temelli Sanal Değişimde Eleştirel Kültürlerarası Farkındalık Üzerine Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışmasıtr_tr
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇevrimiçi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, dil öğrenimi ve kültürler arası değişim için çok sayıda fırsatlar sunmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde, sanal değişim eğitim ortamlarında yeni bir odak haline gelmiştir ve bunun etkileri kültürlerarasılık alanında ön plana çıkmıştır. Ancak, bu ortamlarda gerçekleştirilen sosyal eylemler ve kültürel uygulamalar ve eleştirel kültürlerarası farkındalığın (CIA) gelişimi yalnızca sınırlı bir ölçüde araştırılmıştır. Bu noktadan hareketle, bu çalışma, Türkiye ve Tunus'tan iki üniversite arasında sanal bir değişim projesi ile 2019 yılında 4 haftalık süreçte toplanan on bir görevin 10 saatlik video kayıtlarından yola çıkarak, bir tele-işbirlikçi değişim projesi aracılığıyla etkileşimde bulunanların eleştirel kültürlerarası farkındalık (CIA) fırsatlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Konuşma Analizi yönteminin ilkelerini uygulayarak, çalışmanın odak noktası, bir değerlendirme dizisinin nasıl tanımlandığını ve eşzamanlı değerlendirme duruşlarının, değerlendirme kalıpları olarak, ilk değerlendirmenin ikinci değerlendirmeyi kültürlerarası aracılığıyla nasıl alakalı hale getirdiği sorusuyla ilgili olduğu için sırayla nasıl oluşturulduğunu açıklar. Bulgular, sözcüksel ve dil bilgisel öğelerin çeşitli kullanımlarını ve kültürel davranışlara yönelik olumlu veya olumsuz değerlendirme yanıtlarını ortaya koymaktadır. Çalışmanın analizinden elde edilen sonuç, değerlendirmelerin sunulmasının kritik kültürlerarası farkındalığın gelişimi ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, eleştirel kültürlerarası farkındalığı keşfetmeye yönelik bir CA çalışması olarak, bu çalışmanın bulgularının kültürlerarasılığa yeni bir bakış açısı getirmesi ve çevrimiçi dil öğrenimi ve tele-işbirliğine katkısıyla etkileşimli değerlendirme organizasyonunun önemli çıkarımlarını vurgulaması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T07:49:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record