Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçapınar Sezer, Ebrutr_TR
dc.contributor.authorAkba, Fırattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:42:09Z
dc.date.available2015-10-15T08:42:09Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2606
dc.description.abstractAchievements in the Internet services and the increase in the number of Internetusers transformed our daily Internet activities to an upper level. People can easilyaccess to their demand via a simple search on the Internet. Even theseachievements enable users to query Internet information. Most part of theinformation presented on the Internet is open for feedbacks. User feedbacks havebeen captured from polls and forum web sites to be analyzed and produce newideas. In fact it is hard to analyze them manually in a short time due to existence ofhuge amount of Internet users reviews and so much processing time and effortrequired to evaluate these reviews. Sentiment Analysis concept has beendiscovered to solve problems occurred while classifying opinions by separatingpositive and negative reviews. Sentiment analysis concept was discovered at thepoint of assessing these reviews by means of classifying them into positive and negative .tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSentiment analysistr_TR
dc.titleDuygu Analizinde Öznitelik Seçme Metriklerinin Değerlendirilmesi: Türkçe Film Eleştirileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1586tr_TR
dc.bolumBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetİnternet hizmetlerindeki gelişmeler ve İnternet kullanıcıları sayısındaki artış, günlükaktivitelerimizde İnternet kullanımını daha gelişmiş bir seviyeye taşımıştır.Günümüzde insanlar talep ettikleri bilgiye İnternet üzerinde yaptıkları basit birarama ile kolayca ulaşabilmektedirler. Hatta İnternet kullanımındaki yenigelişmeler, kullanıcılara İnternetteki bilgileri sorgulayabilmelerine olanakvermektedir. İnternetteki bilgilerin büyük bir kısmı geribildirim yapılmasına açıktır.Bu geri bildirimler; anketler ve forum web siteleri aracılığıyla ilgili kuruluşlartarafından yeni fikirleri analiz edebilmek için toplanmaktadır. Geribildirimlerin kısasure içerisinde insan gücü ile analizi çok zordur. Çünkü çok fazla İnternetkullanıcısı olmasından dolayı bu yorumların değerlendirilmeleri için uzun bir işlemsüresine gereksinim duyulmaktadır. Duygu analizi kavramı da bu fikirlerin ne kadarolumlu ve olumsuz olduğunu sınıflama aşamasında ortaya çıkan problemlerin çözümü noktasında keşfedilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record